CU EDUCAȚIA RĂMÂNE CUM NE-AM ÎNȚELES…

Distribuie pe:

Platforma Civică “Împreună” a încheiat campania “Apărăm copiii României și identitatea lor”, a strâns peste 300.000 de semnături împotriva introducerii ideologiei de gen în sistemul de educație din România și a trimis, acum câteva zile, o notificare Ministerului Educației, după ce s-a constatat că, fără o prealabilă consultare publică, în programa școlară au fost introduse elemente ce sugerează că familia și respectarea tradiției în materie de educație a copiilor sunt factori ce generează prejudecăți, stereotipuri, inegalități și discriminări . “Manualele de clasa a III-a, a V-a, a VI-a, a VII-a prevăd deja aceste răsuciri ale minților copiilor noștri (…). Toate acestea reprezintă, în mod evident, la nivel instituțional, legal și guvernamental, o schimbare de proporții a principiilor morale ale educației școlare, schimbare nedezbătută public, ascunsă părinților și cadrelor didactice, fără temei constituțional”, arată semnatarii. Or, precizează aceștia, “prin campania de față am dovedit că cetățenii români refuză expres acest experiment ideologic neomarxist aplicat în școlile românești. Este intolerabil și este o măsură a disprețului pe care clasa politică îl are față de largi părți ale acestui popor”.

Cei 300.000 de petenți au solicitat Ministerului Educației Naționale și Institutului de Științe ale Educației să elimine, “de urgență”, din manuale și din alte materiale didactice elementele de propagandă ale ideologiei de gen, care, sub pretextul că promovează egalitatea femeii cu bărbatul, susțin, de fapt, activismul LGBT (homosexuali, lesbiene, travestiți etc.), învățându-i pe copii că identitatea de gen și orientarea sexuală “sunt două lucruri distincte” și că “o fetiță poate avea nume de băiat și poate deveni tată”. Mai mult, potrivit prevederilor constituționale și ale Codului Civil (dar și ale codului bunului simț, în caz că există așa ceva), doar părinții pot îndeplini nevoile copilului lor, iar “autoritățile publice sunt obligate să respecte și să ocrotească viața intimă, familială și privată”, și nicidecum să încurajeze sistemul de învățământ “prin reeducare colectivă”.

Campania a readus în discuție referendumul din toamna trecută, invalidat deoarece nu s-a atins pragul minim necesar de participare la vot, spre satisfacția activiștilor LGBT și a presei securistoide, dar și a dlui Iohannis, care, numaidecât, a și “decretat”, printre fălcile încleștate: “…Românii au dat o lecție imensă acestor infatuați care au promovat ura și, așa cum se spune popular, i-au tratat cu flit. Românii au fost mult deasupra acelei părți a clasei politice care a promovat agresiv și cu un mesaj intolerant acel referendum”. Biserica Ortodoxă Română s-a mâhnit foarte tare la auzul acestor vorbe de ocară: “A jubila incitator, lipsit de imparțialitate și eleganță în fața confruntării civice dintre cei care dau cu flit normalității și cei care vor să o apere democratic nu are, în sine, nimic constructiv” … “Nu e firesc ca, de la înălțimea funcției dvs., să dați cu flit chiar democrației. Nici să aruncați paltonul peste opțiunile românilor” - l-au mustrat, cu (prea multă) blândețe, înalții ierarhi, pe locatarul de la Cotroceni. (Deși, la drept vorbind, dacă a dat cu paltonul peste capota mașinii, de ce să nu dea cu dânsul și peste opțiunile populației?) Presa a tăcut chitic, trecând lejer, peste aceste mustrări, nu care cumva să-și ia un palton peste cap.

Ministerul de resort, în schimb, chemat să se pronunțe clar dacă dorește ca tânăra generație să devină obiect al unor experimente ideologice sau să le apere identitatea culturală și morală, a răspuns notificării celor 300.000 de cetățeni, printr-o formulare “halucinantă” - ca să folosim un termen la modă: “Experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor din manualele școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel”. Adică, fără nicio legătură cu obiectul solicitării, acela că “300.000 de cetățeni români refuză în mod expres orice ingerință a ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din România”.

Iată, “cu materialul clientului”, și alte mostre despre cum se pot bate câmpii de către minister: “Legea are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe fundamentale, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate”.

Misiunea asumată de lege este “de formare, prin educație, a infrastructurii mentale a societății românești, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene și din funcționarea în contextul globalizării, și de generare sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare”. “Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.” Oare, când “idealul educațional al școlii românești” o să constea și în eliminarea latrinelor din fundul curții, (într-una din care tocmai și-a pierdut viața un copil de patru ani), în asigurarea transportului în condiții de minimă siguranță a elevilor din satele neelectrificate ale patriei la școlile insalubre, cu hârtie în loc de geamuri și atâtea alte…idealuri?!) “ În prezent - mai zice MEN - este în vigoare OMEN nr. 3103/2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar. Potrivit fișei-tip din Anexa 1 a metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, descriptorul 6 prevede că proiectul de manual școlar trebuie să aibă caracter etic, moral și nediscriminatoriu: să respecte principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen (subl. ns.) orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată.” Etc. Ce-i drept, cu sau fără OMEN, fișa-tip din Anexa 1 și descriptorul 6, manualele, dincolo de “caracterul etic, moral și nediscriminatoriu”, conțin tot felul de năzbâtii: inima este în dreapta și ficatul în stânga, Marea Moartă e plasată în locul Mării Roșii, Turnu Măgurele e pe la Drobeta-Turnu Severin, “Castelul medieval aveau o arhitectură” (tot e bine că nu “se scufundaseu”), 12 este mai mare decât 16 ș.a. Mai rămâne doar să aflăm că, vezi bine, Comuna din Paris e o localitate rurală unde se duc parizienii la căpălit când se plictisesc de Turnul “Aifăl”.

…În rest, în materie de bătut câmpii și de limbă de lemn, textul MEN (cu OMEN și cu fișa-tip din Anexa 1 și descriptorul 6 (care e mai mare decât descriptorul 7) ar umple-o de invidie și pe tovarășa Suzana Gâdea, fostă ministreasă a învățământului din “iepoca” de aur, dacă vă mai amintiți…

Însă, ce este cu adevărat fascinant în toată această varză cu pretenții de Bruxelles, dincolo de “calități volitive”, “capacități cognitive”, “abilități de utilitate directă” și “descriptorul 6”, sunt “experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare care verifică respectarea principiilor nediscriminării”. Ce experți? Unde și-au format “expertiza”? Cine i-a cooptat? În ce

i-au cooptat? O să-i “decoopteze” sau o să-i lase așa “cooptați” la “principiile nediscriminării”?

“Nimic din ceea ce reglementează imperativ Legea 1/2011 (Legea Educației - n.n.), respectiv nici morala, nici valorile, nici principiile, nici idealurile și nici măcar discriminarea copiilor cu identitate de gen nepusă în discuție, nu primează în fața experților cooptați. Ministerul este străin de ceea ce s-a solicitat” conchid reprezentanții celor 300.000 de semnatari, dând de înțeles c-au înțeles mai mult de-o grămadă din răspunsul ministerului.

…Ei, dar în viață, poate fi și mai rău…Ce, parcă noi, aiștia, mai prost îmbrăcați, înțelegem ceva din întrebările dlui Iohannis de la referendum? Hai, să zicem, că la prima, o mai bunghim: da, suntem de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii corupților, că și dacă nu suntem, oricum îi achită instanțele și îi “clarifică” CEDO, de bine ce le-au fost instrumentate dosarele (fapta nu există, lipsă de probe, lipsă proces echitabil, complet nelegal ș.a.) …Dar a doua întrebare e așa de îmbârligată, încât avem nevoie de niște “experți cooptați” care, după ce termină cu “verificarea respectării principiilor nediscriminării” în educație, s-o explice “boborului”, eventual, pe baza descriptorului 6 din fișa-tip din Anexa 1…

 

Lasă un comentariu