ALEEA CLASICILOR

Distribuie pe:

Rondelul de aur

Căldura de aur topit,

Și pulbere de-aur pe grâne,

Ciobani și oi de-aur la stâne,

Și aur pe flori risipit.

 

În toți, și în tot, potopit,

El bate din aripi păgâne.

Căldura de aur topit,

Și pulbere de-aur pe grâne.

 

De-al soarelui jar cotropit,

Pământul, sub vrajă, rămâne,

Și orice femei se fac zâne,

Cu suflet din flăcări răpit-

Căldura de aur topit.

*

 

Rondelul privighetoarei

Privighetoarea-nvietoare

A-ntremătorilor fiori,

Deșteaptă prin caișii-n floare

Ale zefirilor viori.

 

E ca-ntr-o altă sărbătoare

Printre-ale pomilor ninsori

Privighetoarea-nvietoare

A-ntremătorilor fiori.

 

Și printre tihna lucitoare

Ce-și varsă luna din comori,

De viață e redătătoare

Pentru-orice searbezi muritori,

Privighetoarea-nvietoare.

*

 

Rondelul rozei ce înflorește

O roză-nflorește, suavă...

Ca nor risipit e necazul.

Puternic mă poartă extazul

Spre-o `naltă și tainică slavă.

 

Nu-mi pasă de-a vieței otravă,

De chinul ce-și urcă talazul:

O roză-nflorește, suavă;

Ca nor risipit e necazul.

 

Stăpân sunt de-acum pe răgazul,

Să-mi fac din ursită o sclavă,

Și nu mai e viața grozavă,

Deși mi-a brăzdat tot obrazul:

O roză-nflorește, suavă.

*

 

Rondelul rozelor ce mor

E vremea rozelor ce mor,

Mor în grădini, și mor și-n mine -

Și-au fost atât de viață pline,

Și azi se sting așa ușor.

 

În tot, se simte un fior,

O jale e în orișicine.

E vremea rozelor ce mor -

Mor în grădini, și mor și-n mine.

 

Pe sub amurgu-ntristător,

Curg vălmășaguri de suspine,

Și-n marea noapte care vine,

Duioase-și pleacă fruntea lor... -

E vremea rozelor ce mor.

Lasă un comentariu