LA MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, DISCUȚII APLICATE PRIVIND VIITORUL LICEELOR AGRICOLE

Distribuie pe:

Reprezentanții liceelor agricole din țară s-au întâlnit, în cursul lunii aprilie, la sediul MADR, pentru discuții aplicate privind Legea 57/2019. Au participat subsecretarul de stat Maricel Floricel Dima, directorul general al direcției Generale de Politici Agricole, Elena Tatomir, reprezentanți ai organizațiilor și asociațiilor de profil, fermieri.

În deschiderea discuțiilor, Maricel Dima a făcut o prezentare succintă a celor mai importante aspecte din lege și a descris măsurile pe care MADR trebuie să le întreprindă: Elaborarea unui Ordin comun MADR și Ministerul Educației Naționale (MEN) privind stabilirea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol care vor fi selectate pentru finanțare și a unui program de investiții pe o perioadă de trei ani, repartizată pe unitățile de învățământ selectate; stabilirea cifrei anuale de școlarizare și înființarea de noi specializări/calificări profesionale; elaborarea unui model cadru de contract de management privind gestionarea investițiilor specifice care se va încheia între Direcțiile pentru Agricultură Județene și unitățile de învățământ selectate; desemnarea celor doi membri din partea MADR în consiliile de administrație ale liceelor cu profil preponderent agricol; stabilirea unei proceduri de control tehnic privind modul de gestionare, întreținere și exploatare a investițiilor realizate de către MADR;

Elaborarea unui ordin comun al MADR și MEN privind modul de utilizare al veniturilor proprii obținute prin valorificarea produselor realizate prin loturile didactice; elaborarea unei hotărâri de guvern prin care se vor atribui loturile didactice pentru liceele care nu dețin aceste suprafețe de teren, dar și a unui program unitar de efectuare a practicilor de specialitate; înființarea unui birou pentru învățământ în cadrul MADR.

Revigorarea învățământului liceal agricol

În cadrul dezbaterii, subsecretarul de stat afirma: ,,Acesta este un prim pas pe care trebuie să-l valorificăm, cu speranța că viitorul va fi mai solid, pentru a revigora învățământul liceal agricol și tot ceea ce înseamnă implicarea acestui sector în componenta agricolă și în viața fermierilor. Esența acestei legi este de a aduce la realitatea zilei liceele agricole pe componenta de practică agricolă".

Asociațiile de fermieri și-au exprimat susținerea față de acest proiect, subliniind necesitatea creării unui parteneriat, astfel încât fermierii să poată avea implicare directă în activitatea liceelor agricole prin derularea unor proiecte de cercetare și a unor stagii de practică.

În urma discuțiilor purtate, părțile implicate au stabilit menținerea dialogului, astfel încât, printr-un schimb de informații și idei, permanent, să identifice cele mai bune soluții pentru învățământul liceal agricol, pentru ca, în timp, această ramură a educației să redevină de interes pentru tinerii pasionați de agricultură, dar care doresc să facă și performanță în acest domeniu, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Sprijin financiar pentru Colegiul Agricol ,,Traian Săvulescu" din Târgu-Mureș

Conform prevederilor Programului de Guvernare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a elaborat proiectul de lege care reglementează activitatea liceelor agricole, în sensul stopării declinului acestora, asigurând corelarea programei școlare și a specializărilor cu noile realități din agricultură.

„În urma discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, am fost informați că se va oferi sprijin financiar pentru liceele și colegiile agricole din țară, în special în domeniul agricol (cabinete, laboratoare, ferme didactice cu sector zootehnic și vegetal). Ni s-a promis ca există bani la buget și că vom fi sprijiniți financiar pentru dezvoltarea bazei materiale", ne spunea prof. Ing. Viorel Socol, directorul Colegiului Agricol „Traian Săvulescu" din Târgu-Mureș.

De la domnia sa am aflat și că prestigioasa instituție de învățământ agricol târgumureșeană ,,a luat ființă în anul 1942-1943 ca «Școală medie de agricultură» care a funcționat în trei clădiri dispersate în oraș, închiriate special pentru acest scop. În 1950, școala s-a mutat în localul său propriu, și anume în pavilionul I din complexul situat în str. Kossuth Lajos nr.108 (azi str. Călărașilor nr. 108), singurul corp terminat, la acea dată, din cele cinci corpuri de clădiri ale școlii. Ca urmare a nivelului ridicat al activității instructiv-educative desfășurate în școală, a rezultatelor și performanțelor obținute la toate capitolele activității complexe desfășurate, a multiplicării numărului de clase, a diversificării profilelor, a specializărilor și calificărilor, urmare a cererii și documentațiilor depuse la M.E.C., prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării nr. 4121/29.06.2004 și Decizia I.S.J. nr. 200/ 16.07.2004, Grupul Școlar Agricol din Târgu-Mureș a devenit Colegiul Agricol «Traian Săvulescu», fapt cu care ne mândrim și care ne obligă în continuare la performanțe".

Lasă un comentariu