COLȚUL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI LITERATURĂ - EUGENIU NISTOR

RUGĂ DE SEARĂ

Limbii române

 

Templu de seară, limpede fântână,

prin care ne putem privi invers,

cum ne-am născut cu stelele în mână,

cum am rămas aici, în univers,

 

cum s-au topit păduri, coline, ape

și cum atâtea neamuri au pierit,

când însuși cerul ne plângea sub pleoape

cum nu ne-a fost genunchiul umilit...

 

Limbă română, zare înstelată,

în tine noi ne regăsim întregi -

harta din suflet n-a fost sfârtecată,

oricât au vrut-o împărați și regi.

 

Ochiul tău pur sublimul nostru gându-i,

lamura ta-i ca rodul în amiezi -

cu flaut de vocale să ne mântui

de suferințe mari și de zăpezi...

 

Limbă română - ramură de pace

prin lacrimile soarelui imens,

cât grâu-n bărăgane se mai coace,

tu cu blândețea ta să îl veghezi!

 

Eterna ta câmpie ne mai doare,

așa cum ne-a durut în orice veac

istoria cu sânge și sudoare,

nu în papuci de gală sau în frac...

 

Limbă română - cer de la Moldova,

apă la care-ngenunchem în rugi -

cu Eminescu limpezim noi slova,

pe lângă plopi albaștri când ne duci...

 

Fii tu lumina raiului de vară,

de-a pururi prin milenii să rămâi,

fii perna noastră simplă, de-cu-seară,

pe care-o punem lumii căpătâi!

 

Eugeniu Nistor este profesor, cercetător științific, scriitor, publicist, editor. Licențiat în filosofie și jurnalism, studii postuniversitare de comunicare și relații publice, doctorat în filoso-fie la Universitatea din București (în 2006). Lector univ. dr. la Facultatea de Științe și Litere a UMFST din Târgu-Mureș, titular al cursurilor: Istoria filosofiei, Logică, Retorică, Etică, Fundamente ale sistemului mass-media, Introducere în relațiile publice ș.a.; cercetător științific la Institutul de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Șincai” al Academiei Române; director-fondator al Editurii Ardealul (întemeiată de Uniunea Scriitorilor la Târgu- Mureș, în 1995); director al revistei de cultură Târnava (din 1991); redactor-șef al revistei Izvoare filosofice; decorat de Instituția Prefectului - Județul Mureș cu înalta distincție Fibula de la Suseni, în anul 2009. Din anul 2016 - membru al colectivului de cercetare al Institutului de Filosofie și Psihologie “C. Rădulescu Motru” al Academiei Române, unde se ocupă de curentul iluminist din Transilvania și de filosofia lui Lucian Blaga.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1994) și al Societății Române de Filosofie, președinte al Fundației Creștin-Democrate - Filiala Mureș. Autor al unor volume de poezie, publicistică, eseu și exegeză filosofică: Scrisori din Transilvania (1991); Nostalgia golfului (1992); Teoria blagiană despre matricea stilistică (1999); Dialoguri în Agora (2006); Conceptul de spațiu mioritic în filosofia lui Lucian Blaga (2007, cu un cuvânt însoțitor de Acad. Gheorghe Vlăduțescu) - premiul “Vasile Conta”, pentru filosofie, al Academiei Române; Giuluș - file de monografie (ediții în 2008 și 2013); Elemente de retorică și argumentare (2011, cu un cuvânt însoțitor de Acad. Alexandru Surdu); Introducere în filosofia comunicării și a relațiilor publice, cu focalizare pe aspectele de criză (2011); Filosofie și comunicare (2012, cu o prefață de Acad. Gheorghe Vlăduțescu); Eseuri de filosofia culturii (2013); Lucian Blaga - filosof al culturii (2014).

Născut la 13 mai 1957 - Zodia Gemenilor, în localitatea Giuluș, aproape de râul Mureș, copilărește în lumea blândă a satului de odinioară, al cărui farmec răzbate, cu nostalgie, din versurile sale, de mare sensibilitate și căldură sufletească.

La ceas aniversar, îi adresăm, cu prietenie, urările noastre de sănătate, liniște sufletească și împlinirea tuturor dorințelor și proiectelor!

LA MULȚI ANI!

Lasă un comentariu