DUPĂ 68 DE ANI, AUREL BOANCĂ SE REÎNTOARCE

Distribuie pe:

Odată cu împlinirea vârstei de 85 de ani, m-am hotărât să mă reîntorc, pentru o zi, în principalele locații, unde mi-am petrecut 4 ani, până la absolvirea Școlii Medii Tehnice de Industrie Alimentară din municipiul Cluj Napoca.

Școala a luat ființă în anul 1950 și s-a desființat în 1955, perioadă în care au absolvit 2 promoții de subingineri.

În această perioadă au funcționat mai multe secții, în diferite domenii de activitate: secția de conserve legume și fructe, carne și mezeluri; secția de panificație; secția de lactate; secția de instalații frigorifice.

Frecventau cursurile acestei școli peste 750 de elevi. Sunt unul dintre absolvenții promoției 1952-1955, de la secția de industrializare a legumelor, fructelor și cărnii, fiind 2 clase paralele A și B, cu un efectiv de 75 de elevi în anul I, și am terminat 51. Deși condițiile materiale de școlarizare, cazare și masă erau destul de grele, datorită minunaților noștri profesori și conducerii administrative a școlii, pe care nu-i putem uita, plecați toți la cele veșnice, am reușit să termin cursurile de 4 ani, cu note bune și foarte bune.

Primul popas în călătoria mea la Cluj-Napoca a fost pe strada I.C. Brătianu nr. 22, la fostul sediu al Școlii Medii Tehnice de Industrie Alimentară din centrul Clujului.

La intrare am fost întâmpinați, eu și soția mea, de dnul Teocan Alexandru, care ne-a dat unele informații despre activitatea ce se desfășoară în această instituție. În prezent, aici funcționează: Centrul Cultural Francez; Biblioteca Germană și Americană.

Împreună cu dnul Teocan Alexandru am vizitat fosta sală de sport, unde am fost cazați băieții din provincie, în timpul examenelor de admitere, jos, pe niște saltele vechi și zdrențuite, acum o impunătoare bibliotecă.

În sala de la etaj, unde s-au ținut cursurile în anul I pentru 40 de elevi, acum este o încăpere elegantă, sala “Adenauer” pentru studenți.

Reîntoarcerea la Cluj-Napoca, în locurile unde mi-am petrecut 4 ani, mi-a creat multe emoții, nostalgii, dar și satisfacția unui vis împlinit la maturitate, la 85 de ani.

Locuiesc în Târgu-Mureș din anul 1955, când am primit repartiție de la Ministerul Industriei Alimentare București, pentru Fabrica de Conserve “Mureșeni” Târgu-Mureș, unde mi-am desfășurat activitatea timp de 35 de ani, până la ieșirea în pensie, în anul 1990, în calitate de maistru, șef de secție, tehnician principal - tehnolog.

Fabrica de Conserve din Târgu-Mureș s-a înființat în anul 1943, fiind una dintre secțiile principale în cadrul cooperativei meșteșugărești din județul Mureș.

La început s-a numit “Furnica”, apoi “Kálaká”, iar din 1950, Fabrica de Conserve, ca întreprindere de stat.

Fabrica s-a dezvoltat mult în perioada 1965-1970 datorită investițiilor realizate, devenind o întreprindere de prestigiu în industria conservelor.

Producția anuală din 1950 se realiza într-o singură zi în anul 1989.

La Fabrica de Conserve s-au format, în decursul anilor, oameni de nădejde, majoritatea având vechime neîntreruptă 25-35 de ani.

Rezultatele bune obținute în domeniul economico-financiar și social au fost posibile datorită conducătorilor de mare valoare ca: inginer șef Szente Bela, conducătorul întreprinderii încă de la înființare, 1943, șef de producție și director, inginer Poti Géza, director Király Káróly, Birtalan Augustin, doamnele director, inginer Dungaciu Vilareta, inginer Crăciun Ileana și foarte multe cadre tehnice, ingineri, tehnicieni, maiștri.

După 1990, Fabrica de Conserve a intrat în faliment, băncile au pus sechestru pe unele sectoare, s-a vândut și s-a distrus totul - director fiind inginer Gâlea Valer.

Ca tehnician-tehnolog la Fabrica de Conserve din Târgu-Mureș timp de 35 de ani, în activitatea mea, se disting câteva preocupări mai importante: modernizarea proceselor de producție la fabricarea conservelor de legume și carne; mecanizarea și îmbunătățirea condițiilor de muncă la unele linii de fabricație; creșterea producției și a productivității muncii la fabricarea conservelor de legume, reușind cea mai mare cantitate de produse/8 ore din istoria fabricii; îmbunătățirea rețetelor, valorificarea superioară a materiilor prime, realizarea de noi produse, și astfel “Fabrica de Conserve” din Târgu-Mureș a devenit “Etalon” în cadrul Ministerului Industriei Alimentare - Direcția Conserve; rezolvarea unor probleme de producție și desfacere în relațiile cu alte instituții din țară, pe care am reușit singur să le clarific, evitându-se unele sancțiuni economico-financiare.

În perioada de 35 de ani, am ocupat și funcții politice de secretar U.T.M., secretar de Partid, vicepreședinte a Comitetului Sindical și altele, urmărind asigurarea unor relații sănătoase la diferite nivele de conducere.

Am fost și sunt împotriva minciunii, nedreptății și conflictelor între oameni.

Pentru activitate și merite deosebite, am primit mai multe decorații.

Ca pensionar din 1990-2019 mă ocup de cultivarea legumelor și plantelor aromate necesare familiei.

Mulțumit de viața și activitatea de până acum, în perspectiva anilor ce urmează, doresc să mă implic în activități sociale, în limita posibilităților unui pensionar ajuns la vârsta de 85 de ani.

Lasă un comentariu