FONDURI EUROPENE PENTRU O GRĂDINIȚĂ NOUĂ LA OGRA

Distribuie pe:

După finanțarea nerambursabilă alocată pentru reabilitarea școlii din comună, joi, 30 mai, s-au alocat fonduri nerambursabile pentru proiectul de construire a unei grădinițe în localitatea Ogra, informează conducerea ADR Centru.

Contractul de finanțare nerambursabilă, semnat la sediul ADR Centru de către domnul Marian Palaghie, primarul Comunei Ogra, și domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, alocă un buget de 2,45 milioane lei fonduri nerambursabile pentru realizarea proiectului.

Localitatea Ogra, recunoscută prin Castelul Haller, construit în secolul XVII, deținut de o fostă familie nobiliară transilvăneană, ce a devenit un punct de atracție turistică, va oferi mult mai multe motive tinerilor ca să își întemeieze o familie în peisajul liniștit al vieții de la țară. Săli moderne și luminoase pentru grupele de grădiniță, băi pentru fete și pentru băieți cu apă curentă, o sală multifuncțională, o normalitate cu standard european, va oferi noua grădiniță celor 93 de copii care, din anul 2022, vor putea să se bucure de rezultatele acestui proiect.

“Prin implementarea acestui proiect se va atinge obiectivul general al fondurilor alocate, și anume, creșterea nivelului de educație, care este un factor-cheie al dezvoltării naționale determinând, în mare măsură, activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung, pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Construirea clădirii și dotarea corespunzătoare a acesteia vor asigura condițiile de igienă și de funcționare corespunzătoare standardelor prezente, dar și o creștere a confortului preșcolarilor și cadrelor didactice pe toată perioada procesului de învățământ și a activităților extra-curriculare. În perspectivă, construirea și dotarea grădiniței va contribui la decizia potențialilor locuitori ai satului Ogra de a se stabili în această localitate, existenta unei unități de învățământ de tipul grădiniței construită și dotată asigurând o premisă importantă pentru familiile tinere care își doresc copii și care caută locații mai sigure, mai îndepărtate de traficul și zgomotul marilor aglomerări urbane, dar care asigură condiții optime de școlarizare și educație. În acest context, construcția și dotarea corespunzătoare a grădiniței, secondată de promovarea unor cadre didactice bine pregătite profesional, pot crea un impact social și cultural semnificativ la nivelul localității Ogra.

“Ținând cont de tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza fără o infrastructură adecvată și corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacitații de integrare socială. Primăria Ogra și-a asumat, prin strategia locală, atingerea acestui obiectiv realizând prin investiția propusă primul pas, respectiv construirea și dotarea grădiniței cu program normal din comuna Ogra, care asigură educația unui număr de 93 de copii în prezent”, a declarat domnul Marian Palaghie, primarul comunei Ogra. (sursa - adrcentru.ro)

Lasă un comentariu