ZIUA EROILOR LA CRISTEȘTI

Distribuie pe:

Cu profundă recunoștință în suflete și în conștiințe, prețuim pe toți eroii cei de demult ai luptelor pentru libertate, unitate și apărarea Creștinătății și a Europei întregi.

Astăzi, ca niște trimiși ai neamului ei vin la noi, cu rol hotărâtor în viața de zi cu zi și ne cer să dărâmăm egoismul, răutatea, dușmănia, ura, nedreptatea și tot ce ne desparte și ne îndepărtează.

Eroii reprezintă jertfa de veacuri ai unui neam! Dar nu-i de ajuns numai să ne aducem aminte de ei cu respect și recunoștință! În această sfântă zi, ei cer de la noi să ne schimbăm firea prin înnoirea minții, schimbarea mentalității și o recâștigare a gândirii sfinte care să ne ducă spre o renaștere, o reînnoire a sufletelor noastre în a deveni mai buni, mai cinstiți, mai muncitori, plini de înțelegere și dăruire.

Ei nu se jelesc, ei cer să fie urmați pe calea muncii, a faptelor și a idealului de lumină din care să răsară pentru noi, toți, o viață mai bună, liberă, cinstită, plină de pace, dragoste și demnitate națională. Cinstirea faptelor lor eroice le-o vom arăta și dovedi nu prin simple discursuri și confesiuni retorice, ci prin înălțarea noastră la măreția și strălucirea jertfei lor! Făclie de lumină și de înălțare, eroii neamului ne cer astăzi un stil de viață nouă și devotament cu dăruire pe altarul neamului. Să plecăm genunchii și inimile noastre pentru pioasa reculegere în viața eroilor noștri, ctitori ai veșniciei românești, și să lăsăm să cadă o lacrimă de recunoștință în rugăciunea noastră pentru veșnica lor odihnă!

Fie ca lumina Zilei Eroilor din Ziua Înălțării la Ceruri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos să reverse în sufletele românilor de pretutindeni sentimentele înălțătoare ale iubirii de Dumnezeu, de Neam și de Patrie, dimpreună cu sentimentul de recunoștință față de toți Eroii neamului românesc, sentiment exprimat duhovnicește în rugăciuni de pomenire, și solemn în ceremonii de cinstire, spre slava lui Dumnezeu și demnitatea noastră ca popor.

 

Lasă un comentariu