RESPECT... ISTORIEI!

Distribuie pe:

* “Când citim în vechea carte a istoriei străbune / Virtuți mari, ilustre fapte ale nației române, / Care inimă stă rece? Care suflet nemișcat?/ Cine n-are dor să vază țara sa în fericire, / Cu legi bune, cu legi drepte, în tărie și-n unire, / Cultivând artele păcii pe al său pământ bogat?”.

Grigore Alexandrescu (1810-1888), poet și revoluționar

***

* “Istoria și științele naturale aprind felinarele peste tot și luminează capetele întunecate. Acela care își degrabă condeiul spre minciună și lingușire poate că este un panegirist, un apărător de interes străin, un politic înșelător, dar istoric niciodată. Istoria fără adevăr își pierde toată însemnătatea, ea nu mai este istorie. Acela care vrea să scrie istoria adevărată, trebuie a-și aprinde mai multe candele și făclii (studieze), pentru ca să nu oarbece și să nu cadă în întunecime (minciună, neadevăr)”.

George Barițiu (1812-1893), om politic, publicist, istoric

***

* “Istoria românilor este în tradițiile poporului, în movilele nenumărate ce împestrițează întinsele noastre câmpii, în mănăstirile ce cuvioșii și vitejii noștri domni au zidit în aducerea aminte a biruințelor câștigate, în hrisoave și în urice și, în sfârșit, în hronicele Grecenilor, Popeștilor, Urecheștilor, Costineștilor și a atâtor bărbați care într-o mână țineau sabia spre apărarea patriei și întru alta condeiul spre a scrie mărețele lor fapte”.

Mihail Kogălniceanu (1817-1891), om politic, istoric, scriitor, publicist, orator

P.S. Este inadmisibil ceea ce se întâmplă pe unele posturi ale televiziunilor române. Falși istorici, băgători de seamă, codoși și profitori la masa străinilor, care vin să spună în auzul țării că Transilvania nu este a noastră, a românilor, dând apă la moară ultraextremiștilor și revizioniștilor udemeriști. Iudelor române, mai citiți istoria Universală și a Patriei, cu ochii limpezi și sufletul curat; mai citiți și “Gesta Hungarorum” a lui Anonymus, și veți constata că trăiți într-o altă lume; o lume a lui Iuda, a slugărniciei, a trădării, și numai istorici nu vă puteți numi.

 

Lasă un comentariu