LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU-MUREȘ, “STUDENȚII DE AZI - PROFESIONIȘTII DE MÂINE”

Distribuie pe:

Începând din 2017, timp de 36 de luni, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș se derulează proiectul “Studenții de azi - profesioniștii de mâine”, privind învățământul secundar (ROSE). Acesta își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat, obiectivul general fiind creșterea gradului de promovabilitate pentru primul an de studii universitare și îmbunătățirea performanțelor academice ale studenților.

Obiectivele specifice vizează diminuarea ratei de abandon școlar în proporție de aproximativ 50%, pe parcursul unui an universitar, a studenților din primul an de studii din ciclul de licență prin acțiuni de conștientizare în ceea ce privește importanța instrucției și a educației în planul social, profesional și personal; abilitarea cu tehnici, strategii și metode specifice autocunoașterii și dezvoltării personale a 75% din studenții grupului țintă în vederea gestionării de către aceștia a situațiilor din perspectivă rațională și/sau socio-emoțională, în decursul unui an universitar; formarea și dezvoltarea de priceperi, deprinderi și capacități de utilizare în practica educațională și/sau profesională la 75% din studenții grupului țintă a unor metode eficiente de dezvoltare personală în domeniile de coaching, comunicare, leadership, selfmanagement în decursul unui an universitar; optimizarea performanțelor educaționale și profesionale la 75% din studenții angrenați în grupul țintă, la finele anului universitar, materializate prin promovabilitate, ca rezultat al implementării și derulării unor programe educaționale, de orientare profesională și consiliere în carieră, pentru studenții din primul an de studii din ciclul de licență; asimilarea unor cunoștințe convertite în comportamente de analiză și gestionare realistă a situațiilor care constituie un risc ridicat de abandon, la 75% din studenții grupului țintă, în primul an de studii de licență, preciza conf. univ. dr. Arina MODREA, director grant.

Seminarii în domenii specifice/diferite

Ultima activitate din grantul SAPM, prin care s-a încheiat și anul II de implementare, a avut loc în cea de-a doua jumătate a lunii iunie. Invitați au fost dr. MOLDOVAN Florin - preot, PORIM Rodica și JAKAB Maria Tereza - reprezentante ale Băncii Comerciale Române, precum și studentul TĂBĂREAN Marius.

Inclus în cadrul activităților de sensibilizare adresate studenților cu risc de abandon în primul an de studii de licență, seminarul a debutat cu sosirea și înregistrarea participanților și cuvântul de bun venit și începerea prezentărilor. Au urmat discuții cu grupul țintă și prezentarea rezultatelor obținute în urma finalizării anului I de proiect, expuneri ale studenților din anii mai mari, dezbateri, analize, studii de caz cu studenții din anii mai mari.

“Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale (MEN) prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE). Proiectul este structurat în trei componente. Primele două sunt concepute pentru a aborda aspecte de natură academică și socială care conduc la performanța scăzută a elevilor în învățământul secundar superior, precum și în primii ani din învățământul terțiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea și evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervențiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învățământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate”, spunea conf. univ. dr. Arina MODREA, director grant.

 

Lasă un comentariu