IERI, 1 IULIE, AU ÎNCEPUT PROBELE SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, au debutat ieri, 1 iulie, cu testul de Limba și literatura română - proba E)a). Astăzi, 2 iulie, se desfășoară proba la Limba și literatura maternă - E)b) - maghiară, germană, sârbă, croată, slovacă, turcă, ucraineană și italiană. Miercuri, 3 iulie, este programată proba obligatorie a profilului - E)c). Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului și specializării - E)d), va avea loc joi, 4 iulie.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru sâmbătă, 8 iulie (ora 12). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12 - 16, iar rezultatele finale vor fi făcute publice în 13 iulie.

Un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, pentru a fi declarat promovat, condițiile, cumulativ: susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Desfășurarea examenului

Conform datelor puse la dispoziție de Ministerul Educației Naționale, “accesul candidaților în centrele de examen, la probele scrise, se face în intervalul 7.30 - 8.30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. Mijloacele de calcul sunt interzise la probele scrise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Nu este permis accesul cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Drept consecință, nu vor mai putea participa la probele următoare și vor fi lipsiți de posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. De asemenea, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului”.

TELVERDE pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități

Pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități, de pe durata probelor scrise, Ministerul Educației Naționale pune la dispoziție linia TELVERDE 0800801100. Pentru cei interesați, numărul este disponibil în perioada 1 - 4 iulie, între orele 8 - 16.

Lasă un comentariu