LA CEAS ANIVERSAR - ILARIE GH. OPRIȘ - O CARIERĂ REMARCABILĂ, SUB AUSPICIILE PERSEVERENȚEI ȘI ÎNȚELEPCIUNII

Distribuie pe:

Ilarie Gh. Opriș este prietenul, colaboratorul, omul de mare omenie, care, iată, așa pe nesimțite, împlinește frumoasa vârstă de 80 de ani, o vârstă de maturitate și înțelepciune. Sunt ani mulți, dar extrem de rodnici, de la înălțimea cărora poate privi cu bucurie spre toate realizările pe care le-a întreprins, realizări care sunt multe, remarcabile și semnificative.

Pentru toate realizările sale, acum la ceas sărbătoresc, cu prilejul aniversării a 80 de ani de viață, îi aduc omagiul meu de cinstire și prețuire, adresându-i, din adâncul inimii mele, sincere felicitări, asigurându-l de sentimentele mele de înaltă prețuire, de dragoste fierbinte și de recunoștință nețărmurită pentru dăruirea, elanul și priceperea cu care a slujit de-a lungul timpului, și o face și în prezent cu aceeași ardoare, responsabilitate și talent, cultura românească, precum și întreaga societate românească.

Am luat parte, alături de domnul Ilarie Gh. Opriș, la multe manifestări culturale de cea mai înaltă ținută științifică și cu o profundă simțire românească, desfășurate în multe locuri. Am avut prilejul și bucuria de a trăi clipe memorabile în compania domniei sale, buna dispoziție și optimismul dânsului dându-mi de fiecare dată un sentiment de aleasă trăire emoțională.

Vorbind de Ilarie Gh. Opriș, înfățișăm aici exemplul unei vieți de muncă și demnitate, pilduitor pentru toți cei din jurul domniei sale, mai ales pentru cei tineri, care trebuie să-i urmeze exemplul.

Din întreaga activitate a domnului Ilarie Gh. Opriș, reiese imaginea pilduitoare a unei vieți de om, trăită în necontenită și stăruitoare muncă. Ilarie Gh. Opriș intră în istorie, scriind, cu sufletul, cu viața și cu faptele sale mărețe, pagini de o neîntrecută frumusețe, care se vor impune posterității ca o comoară scumpă, vrednică să fie păstrată și cinstită.

Aducând prin aceste cuvinte un omagiu de prețuire și recunoștință domnului Ilarie Gh. Opriș, cred că mă aflu în asentimentul tuturor celor care îl cunosc, deoarece cu toții ne-am adăpat din vistieria bogată a cunoștințelor sale, și am trăit adeseori, în prezența domniei sale, momente memorabile. Sunt convins că Ilarie Gh. Opriș, prin viața și activitatea sa, este și rămâne un model mereu prezent și activ, cu adevărat vrednic de urmat, pentru toți cei care îl cunosc, îl iubesc și îl prețuiesc la adevărata valoare a domniei sale. Pentru noi, toți, domnia sa se impune ca o figură înălțătoare care radiază permanent lumină și căldură.

Opera lui Ilarie Gh. Opriș este una impresionantă, atât prin dimensiune, cât și prin varietatea temelor abordate, și mai ales prin seriozitatea, acrivia și profunzimea cu care abordează aceste teme. Lucrările și studiile sale au un conținut adânc și bogat, fiind expuse într-un stil clar și concentrat, ceea ce constituie o expresie fidelă a sufletului său dăruit integral culturii române. Opera distinsului om de cultură și de carte Ilarie Gh. Opriș - o oglindă fidelă a personalității sale, a vastelor sale cunoștințe și preocupări - aduce nu numai o valoroasă contribuție istoriografiei românești, ci, în același timp, poate fi considerată deschizătoare de drumuri pentru studiile de mai târziu.

Pentru toate acestea, odată cu felicitările mele, cu prilejul împlinirii a 80 de ani de viață, urez domnului Ilarie Gh. Opriș ca bunul Dumnezeu să reverse asupra domniei sale toate darurile Sale cele bogate, să-i binecuvânteze din belșug strădaniile de viitor și să-i înmulțească anii până la adânci bătrânețe, cu sănătate și cu aceeași vigoare sufletească și trupească de care s-a bucurat întotdeauna, ca să fie și de acum înainte tot atât de folositor culturii române și neamului nostru românesc, ca astfel să poată adăuga noi lauri la cununa atât de bogată în vrednicii care-i încununează activitatea de până acum. La mulți ani fericiți și binecuvântați!

 

FLORIN BENGEAN

Lasă un comentariu