AU INCEPUT LUCRĂRILE DE REABILITARE A ORGII DIN PALATUL CULTURII

Distribuie pe:

COMUNICAT DE PRESĂ

13.07.2019

 

Au inceput lucrările de reabilitare a orgii din Palatul Culturii

 

În data de 2 julie 2019, în cadrul proiectului „Reabilitarea Palatului Culturii", au început și lucrările de reabilitare a orgii din Sala de concerte.

De asemenea, sunt în curs de execuție următoarele lucrări:

Reparații exterioare:

• curățare tencuieli și elemente exterioare din platră;

• restaurare piese decorative metalice;

• reparații tâmplării exterioare;

• reparații șarpantă și învelitoare;

• reparații la gard;

Reparații interioare:

• reparații la casa scării de la Biblioteca Judeteană;

• lucrări de restaurare la Sala oglinzilor.

Proiectul „Reabilitarea Palatului Culturii", cod MySMIS 116264, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Județul Mureș și are o valoare totală de 6.515.142,93 lei, din care 6.076.895,95 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui project în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 08.02.2016 — 07.09.2021.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în reabilitarea monumentului istoric Palatul Culturii, valorificarea durabilă a acestuia prin promovarea potențialului turistic și cultural, și implicit cresterea numărului de vizitatori cu 6%.

p. PREȘEDINTE

ADMINISTRATOR PUBLIC

Szasz Zoltan-Tibor

 

Date de contact beneficiar: Piața Victoriei nr. 1, Târgu Mureș, județul Mureș

Tel.: 0265 263211, Fax: 0265 268718, E-mail: cjmures@cjmures.ro  

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatonu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

https://www.cuvantul-liber.ro//uploads/pdf/130719.pdf

 

 

Lasă un comentariu