ATENȚIE, ROMÂNI! DUȘMANII STATULUI NAȚIONAL UNITAR NU DORM! TRANSILVANIA ÎN „COLIMATOR"! (173) KELEMEN HUNOR (IV)

„La noi, komisarul pentru cultură al guvernării roșii a PSD este Kelemen Hunor, care poate fi numit exact ca și consângeanul său bolșevic (Bela Kun - n.a.), un adevărat TERORIST CULTURAL, care a acționat direct și nemijlocit pentru anihilarea Istoriei românești și deturnarea banilor românilor în vederea susținerii... „valorilor" propriei minorități (...) Teama principală a lui Hunor nu era însă una științifică (a fost ministru al Culturii - n.a.), ci propagandistică, în spiritul komisarilor bolșevici, ce ținteau anihilarea reperelor istorice și identitare. Acest tip de acțiune reprezintă o provocare serioasă pentru structurile Statului Român, animate de un continuu război axiologic (...) Războiul axiologic reprezintă totalitatea formelor de luptă atipică întreprinse pentru distrugerea valorilor economice, politice, morale, religioase, culturale și sociale ale unei națiuni prin devalorizarea lor - prin bagatelizare, ridiculizare, denigrare, satanizare - și înlocuirea lor cu altele - cu non-valori - impuse de centre străine (...) România este victima unui complex și permanent război axiologic" (George Roncea, ziarul „Curentul").

În încercarea de a ne face „praf" conștiința de Neam, acest „om al culturii" (K.H.) s-a folosit de orice eveniment posibil ca să „arunce cu noroi" în Statul Național Român („bătându-ne" la cap cu „neapărata" revizuire a articolului 1 din Constituție), în Istoria națională (a catalogat Marea Unire din 1918 ca fiind o „mare înfrângere" a maghiarilor, generatoare de … „dezavantaje"), în simbolurile noastre naționale (a instigat la ură față de tot ceea ce este românesc) etc.!

Astfel, cu o cerbicie rar întâlnită, K.H. ne-a desconsiderat ca națiune și, încercând să ne spună că unirea Transilvaniei cu România înseamnă o traumă pentru maghiari (ne-a acuzat nefundat că nu respectăm Rezoluția de la Alba Iulia din 1918), ne-a atenționat (în 2014) de faptul că maghiarii „trebuie să continue pe această cale, pas cu pas, pentru a recupera pământul natal")! Iată, deci, cum râvnește K.H. la Transilvania noastră!

În sfârșit, după ce a luat act că România este tratată (de către K.H. și U.D.M.R.) ca indezirabilă, șeful S.R.I. (G.C. Maior) a informat autoritățile României - în 2014 - că propaganda ungurească are ca obiectiv „obținerea forțată de autonomie teritorială" (ceea ce l-a făcut pe K.H. să răspundă, cu obrăznicie, că informațiile în cauză sunt… „extrem de interesante, dar nu sunt necesare") și, în consecință, lui K.H. i s-a retras (în 2018), sub motivul de a nu fi respectat semnificația Zilei de 1 Decembrie în Anul Centenar, Ordinul Național „Steaua României"! Ne explică însă cineva cum de a fost posibil ca doi antiromâni notorii, L. Tökes și K. Hunor, să primească cea mai înaltă distincție a Statului Român?

Lasă un comentariu