LECȚIE... STRĂMOȘEASCĂ

Distribuie pe:

* “Politica guvernanților” este de a apăra onoarea țării, drepturile și integritatea teritorială. Nu prin finețe, nu prin diplomație plină de întortocheli, țările cele mici își pot apăra interesele, ci prin un limbagiu (vocabular) clar, prin o politică leală, prin explicațiuni sincere și nicidecum pârâturi politice și minciuni. Guvernanții să nu facă o politică empirică, nici platonică - ci cu sânge rece și demnitate să lămurim lucrurile!”

* * *

* “Domnilor guvernanți”! Să uităm, acum, când țara este încercată, de persoanele noastre, care sunt atât de mici față de nevoile mari ale țării. Să ne arătăm demni de părinții noștri, care au știut

a-și apăra “Patria în timpuri mult mai grele. “Guvernul, Camera, Senatul, Țara” să fie unite cu desăvârșire într-un singur gând și voință, spre binele patriei și poporului nostru!”

* * *

* “Ferice de guvernul” care știe să reînvieze speranța, virtuțile morale, patriotice, culturale și sociale în poporul peste care este pus să conducă. Mai marii țării, nu prin pamfleturi și ironii pot conduce țara, ci prin exemplul lor personal, prin modul de a fi în fruntea poporului de care au fost aleși. “Guvernantul” trebuie mai întâi și-ntâi să fie sincer, credincios, patriot și cu demnitate.

Mihail Kogălniceanu (1817-1891), scriitor, istoric, orator, patriot, ministru de interne, externe și plenipotențiar

* * *

* “Iubirea de patrie” este un act permanent de solidaritate cu întreg poporul, un act de identitate cu trecutul, prezentul și viitorul lui, un act permanent de slujire și dăruire pentru prosperitatea și “binele patriei”, care este unul și același cu binele și prosperitatea întregului popor. “Iubirea de patrie” este un sentiment profund uman și o poruncă divină. Omul este o ființă socială. El are nevoie de un semen al său, fără de care nu poate trăi. Liantul dintre oameni îl formează iubirea.

Iubirea se îndreaptă spre ceva real. Ea se arată în iubirea de patrie, în iubirea înaintașilor, a tot ce au realizat și ce trebuie păstrat cu sfințenie. “Iubirea de patrie” se arată în prețuirea și cultivarea limbii, a culturii și a datinilor formate de înaintașii cu care s-au înfrățit. “Iubirea de patrie” înseamnă cinstirea eroilor care și-au dat viața pentru apărarea și integritatea ei. “Să ne iubim patria prin fapte, nu prin vorbe!”.

Coman Vasile (1912-1992) - Episcop de Oradea

P.S. “Iubirea de patrie și eroii neamului se face prin fapte. Din păcate, guvernanții români și în special cei din Transilvania, în marea lor majoritate, sunt niște trădători de pământul sfânt transilvan. Nu simțiți domnilor cum ne fuge pământul de sub picioare zi de zi? Unde a fost reacția voastră când ați văzut că 6.000 de hectare de munți străbuni, împreună cu Cheile Bicazului ne-au fost luate de ungurii din Harghita? Unde ați fost când la Valea Uzului nu ne-am putut onora eroii neamului care au făcut ca azi, voi, mai marii țării, să trăiții ca grofii unguri de altădată, pe salarii și beneficii uriașe, în detrimentul românilor obidiți? Ați fost uniți și ați ridicat mâna atunci când ați fost de acord cu pensiile speciale și atunci când vi s-a dat posibilitatea să vă faceți salarii mari din contribuțiile amărâte ale părinților voștri și a milioanelor de români, care, mâine, dacă ar fi să voteze între voi și fostul dictator, ați rămâne total în urma preferințelor românilor. Să nu vă doriți a auzi ce vă doresc românii pentru munca slabă pe care o prestați în favoarea lor și a patriei și în concordanță cu viața de huzur pe care o trăiți. Este timpul să vă treziți la realitate! Mâine, într-o clipă, viața poate să vi se schimbe. Nu credeți? Întrebați-i pe marii voștri din “pușcăriile politice” cum vă place să le numiți. Sfânta Scriptură spune atât de frumos: “Cel ce se înalță se va smeri”. Să nu uităm ce spunea și Sfântul Ardealului: “Cine are minte, să ia aminte!”.

 

Lasă un comentariu