PROIECT: BRĂȚĂRI ELECTRONICE, ATÂT PENTRU AGRESORI, CÂT ȘI PENTRU... VICTIME

Marți, 16 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat în dezbatere publică un proiect de lege privind persoanele care se sustrag unor măsuri preventive sau împotriva cărora au fost instituite ordine de protecție provizorii, acestea urmând să fie obligate să poarte dispozitive electronice de supraveghere, denumite generic brățări electronice, pentru a fi monitorizate și depistate mai ușor de către autorități.

În caz de alertă, acționează “cel mai apropiat organ de ordine publică”

Proiectul a fost inițiat ca urmare a noilor reglementări privind prevenirea și combaterea violenței în familie. Astfel, un polițist poate să emită un ordin de protecție provizoriu pe loc atunci când constată o agresiune domestică, actul normativ stabilind și posibilitatea autorităților de a monitoriza electronic modul de respectare a interdicției agresorului de a se apropia de victimă și de membrii de familie ai acesteia.

La nivel național, va fi înființat Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică, acesta urmând să fie utilizat și în cazul altor situații în afară de cele care vizează violența în familie, respectiv cu ocazia executării măsurii controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau a arestului la domiciliu, precum și pentru supravegherea la distanță a deținuților, atunci când aceștia se deplasează pentru diverse activități în exteriorul penitenciarului.

Personalul din cadrul Poliției Române va fi abilitat să monitorizeze și să supravegheze persoanele care vor purta astfel de sisteme electronice de supraveghere, intervenția în cazul producerii unei alerte fiind asigurată conform principiului “cel mai apropiat organ de ordine publică”.

Dosarul electronic

Potrivit proiectului, în contextul noilor atribuții, organul de supraveghere va întocmi un dosar electronic, care va conține o serie de date cu privire la persoana urmărită și măsura judiciară care a impus monitorizarea electronică. Identitatea celui care poartă dispozitivul electronic va fi cunoscută doar de ofițerul de caz și numai în măsura în care se generează o alertă, ce notifică încălcarea unei reguli stabilite.

Datele cu caracter personal existente în dosarul electronic vor fi transmise organelor de ordine publică către cel mai apropiat echipaj care poate realiza intervenția. În cazul persoanelor supravegheate, se vor utiliza dispozitive electronice de supraveghere mobile, montate nedetașabil pe gleznă sau pe braț.

Vor exista și dispozitive fixe, care se vor monta în imobilul în care se execută măsura dispusă de organul judiciar sau de care persoana supravegheată nu are voie să se apropie.

Persoana protejată va avea brățară pentru a primi indicații

În ceea ce privește victimele violenței domestice, pentru a le asigura protecția, proiectul MAI prevede că este necesar ca și acestea să aibă asupra lor o brățară electronică.

Astfel, la declanșarea alertei, ca măsură suplimentară de protecție, va putea fi contactată și persoana protejată, pentru a primi indicații de la organul de supraveghere sau de la cel care asigură intervenția.

Pentru realizarea infrastructurii informatice, se va avea în vedere punerea în valoare a serviciilor publice deja existente, astfel încât noul sistem de monitorizare să poată fi compatibil cu sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112.

Monitorizarea agresorilor și a victimelor se va realiza fără intervenție umană, în mod automat și continuu, iar alertele vor fi transmise în mod automat atunci când va fi detectată o încălcare a regulilor de monitorizare.

Aceste alerte se transmit direct către dispeceratul de urgență operat de către poliție, constituit în cadrul sistemului 112, care, la rândul său, va sesiza organele de intervenție.

***

Persoanele interesate pot trimite propuneri, sugestii și opinii pe adresa de e-mail

dgj-transparenta@mai.gov.ro.

Lasă un comentariu