SECVENȚE („ROMÂNIA EDUCATĂ") - I -

Recent, în presa scrisă locală s-a publicat un articol asumat de Consiliul național al elevilor județul Mureș (?!), intitulat: „Spune-ne cât de respectat este Statutul Elevului în județul Mureș!". Materialul debutează la nivel de egalitate valorică intelectuală a elevului în relația cu dascălul, prin generalizarea minimalizării politeții de adresare cu expresia „spune-ne" formulată imperativ.

Sunt prezentate „motive" de nemulțumiri, din care am selectat: consemnarea absențelor în catalog ca metodă de pedepsire (!) a elevului (terorism didactic?) și notarea subiectivă… (prin ce criterii se stabilește „subiectivismul" de evaluare didactică profesională?).

„CJEM (nu e „naționalul" județean semnatar, ci o altă entitate locală) invită cei doi participanți la actul (!) instructiv-educativ, elevii și profesorii (de observat, elevii au prioritate în acest „act"!), să își exprime opinia… Fie că ești cadru didactic sau elev, așteptăm răspunsul tău…". Câtă impertinență! „Măi, loază", ar fi zis Caragiale.

Se pare că, adoptarea și aplicarea prevederilor acestui Statut a fost o eroare, o abatere gravă de la principiile educației, ceea ce afectează și anulează prestigiul personalului didactic (nu, cadru!) și încurajează impertinența elevilor în dauna procesului instructiv-educativ. Prin conținut, Statutul trebuia să prioritizeze obligațiile fundamentale ale elevilor, să nu genereze compromisuri pentru umilirea personalului didactic constrâns la subordonare pretențiilor nejustificate, în desfășurarea normală a programei de învățământ!

Altă mostră de tupeu nelimitat. „Intelighenția" izbucnită din capsula purtătoare de ceva materie cenușie meditativă, dar nu permanent logică, a mandatat Consiliul național al elevilor să solicite Ministerului Învățământului schimbarea unor subiecte de examen, presupuse prea dificile pentru absolvenți la Bac - 2019. Subiectele trebuiau stabilite de elevi!

Fără să mai aștepte „reușitele", tinerii s-au bulucit să se încoloneze spre „Neversea", să susțină efectiv prin participare nebunia declanșată sub influența halucinogenelor.

Rezultatele comunicate publicității prezintă o promovabilitate mediocră din cei înscriși la Bac, în timp ce o treime nu au obținut nota minimă de promovare. Examen de maturitate dezastruos!

Acest bilanț semnificativ reprezintă un eșec lamentabil al sistemului, rezultat din simulări de studii și compromisuri cu toate „inovațiile" experimentate în cursul anilor „glorioși" de democrație comatoasă! Olimpicii sunt excepții. „România educată" se restrânge la personalități rarisime!

 

Lasă un comentariu