“POSTUL, SĂNĂTATEA ŞI ... SF. VASILE CEL MARE”

Distribuie pe:

* “Postul ne face asemenea îngerilor; ne face să locuim cu drepţii lui Dumnezeu; ne înţelepţeşte viaţa. Pentru ca postul să fie bine primit şi vrednic de laudă, nu-i de ajuns numai să ne înfrânăm de la mâncăruri; trebuie să postim post primit şi bine plăcut lui Dumnezeu. Iar postul adevărat este înstrăinarea de păcat, înfrânarea limbii, oprirea mâniei, îndepărtarea de pofte, de bârfeli, de minciună, de jurământul slab. Lipsa acestora este adevăratul post. În ele stă postul cel bun. Prin post, Profetul Ilie a închis cerul trei ani şi şase luni. Ilie, când a văzut că oamenii din pricina belşugului se desfrânează, i-a făcut, prin foamete, să postească fără voia lor. Aşa a stăvilit păcatul, care deja, se răspândise peste măsură. Deci, prin post, Ilie a oprit înaintarea răului, ca un medic care foloseşte focul sau cuţitul pentru rănile trupului”.

***

* “Postul pune rânduială în popor - Adoarme strigătul rău, alungă cearta, aduce la tăcere faptele rele, goneşte din popor dezmăţul, cântecele desfrânate, dansurile deşuchiate, râsetele dezmăţate, potoleşte strigătele nefireşti ale tineretului. Dacă poporul ar posti - ar domni pacea adâncă în lume; nu s-ar mai răscula popoare unele asupra altora; nu s-ar mai bate armatele între ele; nu s-ar mai făuri arme ucigătoare, nu s-ar mai construi tribunale, n-ar mai avea cine să locuiască închisorile, pădurile şi casele n-ar mai avea hoţi, oraşele denunţători, iar mările piraţi. Postul ne învaţă să ne înfrânăm nu numai de la mâncare, dar şi să izgonească iubirea de arginţi, lăcomia, precum şi de orice păcat. Dacă aceste păcate nu ar fi, am duce o viaţă în pace deplină, de netulburare sufletească şi de teama morţii războaielor dintre popoare.

***

* “Postul păzeşte pruncii, face curat pe tânăr, umple de vrednicie pe bătrân; părul alb, împodobit cu postul, este mai vrednic de respect. Postul este pentru femei podoaba cea mai potrivită; este frâu pentru oamenii în floarea vârstei, talismanul şi garanţia căsniciei, păzitorul fecioriei. În timpul postului bun, demonii nu îndrăznesc să se apropie de noi, fiindcă îngerii, păzitorii vieţii noastre, stau cu plăcere lângă cei ce-şi curăţă sufletul prin post. Pentru toate acestea spuse mai sus, nu insulta postul, socotindu-l nevrednic a sta la masă cu tine, nu-l alunga cu necinstea din casa ta, ca nu cumva, mai târziu, postul să te pedepsească înaintea lui Dumnezeu”.

P.S. Părintele cărturar Nicolae Steinhardt Delarohia spunea: “Nu se poate post fără iertare. În acest sens, să avem curajul să ne cerem iertare unul de la celălalt după cum şi eu, acum, îmi cer iertare dacă prin ceea ce gândesc şi scriu am adus supărare frăţiilor voastre”. “Post cu folos”.

 

Lasă un comentariu