LA CERNĂUȚI A FOST CONSTITUIT CONSILIUL NAȚIONAL AL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

În data de 30 iulie 2019, la Cernăuți, a luat ființă Consiliul Național al Românilor din Ucraina - un organ colectiv al societăților pentru cultura română, altor organizații și reprezentanți ai mediului asociativ, care are ca scop coordonarea eforturilor pentru păstrarea identității etnice și lingvistice, realizarea de activități comune pentru sprijinul întregii comunități românești din Ucraina.

Conform Agenției BucPress, Declarația de fondare a Consiliului Național al Românilor din Ucraina a fost semnată de 17 asociații și organe de presă, cu păstrarea posibilității aderării la acest Consiliu Național a altor asociații românești, oamenilor de cultură, primarilor, jurnaliștilor, profesorilor români din Ucraina.

Secretar-coordonator al Consiliului Național al Românilor din Ucraina a fost ales pe termen de un an Ștefan Mitric, directorul școlii de cultură generală din satul Ropcea, președintele Asociației “Malanca de la Crasna”.

DECLARAȚIE

Noi, reprezentanții mediului asociativ românesc din Ucraina, declarăm că, astăzi, 30 iulie 2019, ne-am constituit în Consiliul Național al Românilor din Ucraina.

Declarăm că vom sprijini diverse forme de cooperare colectivă, cu scopul de a consolida mediul asociativ românesc în baza viziunilor și aspirațiilor comune. Părțile semnatare ale acestei declarații își asumă angajamentul să colaboreze reciproc, să elaboreze poziții comune în cadrul relațiilor cu autoritățile ucrainene și românești, cu organizații și instituții internaționale ș.a., să participle constructiv la promovarea valorilor culturale românești, dar și a celor europene.

Ne vom sprijini reciproc în activitățile desfășurate pentru promovarea priorităților și valorilor naționale, păstrarea identității etnice și sprijinul întregii comunității românești din Ucraina.

Cernăuți, 30 iulie 2019

Semnează: Ștefan Mitric, secretar-coordonator, Asociația “Malanca de la Crasna”; Mircea Lutic, scriitor, Laureat al Premiului “Mihai Eminescu” al Academiei Române; Ilie Popescu, președintele Societății Românești “Golgota”; Ilie T. Zegrea, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți; Vasile Tărâțeanu, președintele Centrului Cultural Român “Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți; Mircea Pilat, președintele Asociației Științifico-pedagogice “Aron Pumnul” din Cernăuți; Vladimir Acatrini, președintele Societăți Bibliotecarilor Bucovineni; Vitalie Zâgrea, președintele Ligii Tineretului Român “Junimea” din regiunea Cernăuți; Marin Gherman, președintele Centrului Media BucPress, Cernăuți; Iurie Levcic, președintele Centrului Bucovinean de Artă pentru Promovarea Culturii Tradiționale Românești; Elena Piligaci, președintele Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Cernăuți; Maria Andrieș, vicepreședintele Societății Jurnaliștilor Independenți Români din regiunea Cernăuți; Nicolae Toma, redactor-șef al ziarului “Zorile Bucovinei”; Vasile Palamariuc, președintele Societății “Tradiții Naționale Bucovinene”; Aurel Roșca, vicepreședintele Societății Regionale Medicale “Isidor Bodea”; Dumitru Caulea, președintele Societății Muzicienilor Români din Ucraina “Armonia”; Alexandru Muntean, președintele Asociației sportiv-culturale “Ștefan cel Mare și Sfânt” din Noua Suliță.

(Lista va fi completată pe măsura aderării unor noi membri)

După semnarea declarației a avut loc prima ședință a Consiliului Național al Românilor din Ucraina, în timpul căreia au fost discutate unele acțiuni și proiecte colective din viitor.

 

Lasă un comentariu