PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU REDUCEREA ȘI ERADICAREA CERȘETORIEI ȘI ASIGURAREA PROTECȚIEI SOCIALE A MINORILOR

Distribuie pe:

Pentru reducerea și eradicarea cerșetoriei pe raza municipiului și asigurarea protecției sociale a minorilor, la inițiativa Serviciului Public Poliția Locală Sighișoara, municipalitatea, IPJ Mureș, Direcția de Asistență Socială Sighișoara, Fundația Veritas și Asociația Misiunea Globală au încheiat un protocol de colaborare al cărui scop este conlucrarea și mobilizarea tuturor resurselor disponibile, în vederea creșterii operativității de intervenție pentru cazurile în care sunt implicați minori - ca victime ale maltratării, ca autori de fapte penale, în legătură cu tulburarea ordinii și liniștii publice sau ca victime ale violenței domestice, minori lipsiți de supraveghere, precum și întreprinderea tuturor măsurilor pentru reducerea fenomenului de cerșetorie și prostituție în municipiu.

“Pentru îndeplinirea obiectivelor protocolului, colaborarea dintre părți se realizează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie, la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile”, se arată în comunicatul dat publicității de către municipalitate.

Lasă un comentariu