EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

În județul Mureș, s-au înscris, pentru a susține Examenul național de definitivare în învățământ, 230 candidați, nouă dintre aceștia fiind absenți. Înainte de contestații, procentul de promovare (medii mai mari decât 8) înregistrat de cei care au susținut proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar, în acest an, găzduită de Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuși” din Târgu-Mureș”, a fost de 77,3% (față de 75,28%, la nivel național), aflăm de la prof. Irimie-Matei Camelia, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație și purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Domnia sa adăuga și că, ieri, 5 august, în urma afișării rezulatelor finale, rata de promovare a examenului național de definitivare în învățământ (sesiunea 2019), în județul nostru, a fost de 77,80%.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8. Aceasta se calculează ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen. Au dobândit dreptul de a participa la proba scrisă candidații care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate, de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs “Bine” sau “Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar, informează Ministerul Educației Naționale.

Lasă un comentariu