NICOLAE IORGA ȘI REGELE CAROL AL II-LEA

Un articol foarte interesant a fost preluat de pe site-ul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și publicat pe internet de glasulstramosesc.ro. Este un articol despre Nicolae Iorga și se afirmă că el nu ar fi fost de fapt ucis de către legionari. Într-o ședință a Academiei, consilierul regal Nicolae Iorga a adus grave ofense Suveranului, pe motiv că președintele acestei instituții propusese ca toți academicienii să se înscrie în “Frontul Renașterii Naționale” , partid înființat de Carol al II-lea, la 16 decembrie 1938. În acel moment, Nicolae Iorga a afirmat că îl surprinde că tocmai președintele să facă o atare propunere adunării, ca și cum aceasta ar fi o breaslă de bărbieri, tinichigii sau o asociație de funcționari comerciali. “Nu, domnule președinte - a spus el, noi nu suntem o turmă de mameluci, fiecare dintre noi are puterea de discernământ necesară și prin nimic nu am putea fi constrânși, ori măcar ademeniți să comitem un asemenea act. Eu, cel puțin, declar de la început, că nu m-aș putea înscrie niciodată în asemenea condițiuni.” Cu toate protestele asistenței și fiind des întrerupt de academicieni, N. Iorga a amintit că: “În Evul Mediu existau în Germania trei orașe libere: Hamburg, Lubeck și Bremen. În Lubeck, printre diferitele familii de evrei conlocuitoare se găseau unele care se numeau “Zollern”, adică familiile din deal, și spre a nu se confunda cu cele din vale își ziceau “Hohenzollern”. Acești Hohenzollerni, prin camătă și tot felul de mijloace specific evreiești, devenind extrem de bogați, au ajuns mai târziu stăpâni ai castelului și domeniilor de la Sigmaringen, fiind mai târziu înnobilați de Margraful Bavariei. Din acești Hohenzollerni se trage actuala noastră dinastie, care după cum este și firesc, poartă nu numai stigmatele rasei evreiești, dar mai suferă și de anumite tare care se transmit pe calea ereditară și periodic din patru în patru generații.” Deși des întrerupt, N. Iorga a continuat, arătând cum în calitatea sa de istoric, a putut stabili că “printre alte boli ale acestei familii se află și nebunia transmisă invariabil din patru în patru generații și că păcatele au căzut tocmai pe M.S. Regele, ca să fie din generația celor nebuni, Regele Ferdinand a fost deplin sănătos la minte, după cum a fost sănătos și Regele Carol I, ca și fratele său, tatăl Regelui Ferdinand. Deși părintele Regelui Carol și bunicul Regelui Ferdinand au fost sănătoși, bunicul Regelui Carol I a fost totuși nebun, nebunie transmisă astăzi după a patra generație, Regelui Carol II. Mai mult încă: toți acești regi ori prinți nebuni, atunci când au simțit că puterea de vitalitate a sângelui evreiesc din vinele lor scade, din cauza rezultatelor încrucișării cu prințese de sânge arian, au căutat să-și reconforteze virusul iudaic, prin căsătorii cu evreice.

Așa a făcut și străbunicul lui Carol II, care l-a precedat cu patru generații și așa a făcut și actualul Rege al României, căsătorit - după cum se știe, a mai adăugat N. Iorga - cu d-na Lupescu.” Auzind de afirmațiile lui Nicolae Iorga, regele l-a trimis la Academie pe colonelul Urdăreanu, ca să-l împiedice de a vorbi mai departe. În sala de ședințe, dl. Urdăreanu s-a dus la Iorga și l-a amenințat, spunându-i că toate cele declarate acolo fuseseră auzite de Suveran. Acesta i-a răspuns: “Du-te și spune-i stăpânului tău, că profesorul Iorga nu se teme de nimeni, chiar dacă Regele ar porunci să fie ucis și că toate cele spuse acum la Academie se vor învăța în viitor în cărțile de școală. Chiar dacă voi fi suprimat, cele spuse se vor cunoaște totuși în lumea întreagă, deoarece am avut grijă să le trimit mai înainte la Londra, Roma, Paris și Berlin.” Se afirmă în continuare că toate insinuările fac obiectul de discuție prin toate lojile masonice, loji în care s-ar fi hotărât detronarea suveranului României. Tot masonii mai pretind că la serbarea și recepția membrilor Ordinului “Ferdinand”, suveranul s-a fotografiat întreținându-se cordial cu Nicolae Iorga.

Arhiva SRI, fond D, dosar 11382, vol. II, f. 181-184.

 

Lasă un comentariu