EȘALONAREA PLĂȚII OBLIGAȚIILOR FISCALE PENTRU CONTRIBUABILII AFLAȚI ÎN IMPAS FINANCIAR

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 648, din 5 august 2019, a fost publicată Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, având drept scop oferirea oricărui contribuabil care se află în dificultate financiară, însă care nu a intrat încă în insolvență, o soluție pragmatică pentru depășirea impasului financiar, și anume posibilitatea eșalonării plății obligațiilor fiscale.

Conform notei de fundamentare, la 31 decembrie 2018, la nivelul ANAF, numărul persoanelor juridice, de drept public sau privat, care nu se aflau în insolvență, reorganizare, faliment sau dizolvare și, de asemenea, nu erau beneficiari ai unei eșalonări la plată este de aproximativ 250.000 persoane juridice. Datoriile acestor debitori însumau aproximativ 29.657 milioane lei la bugetul general consolidat, din care 80% aparțin bugetului de stat, 5% aparțin bugetului asigurărilor sociale de stat, 4% aparțin bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și 1% aparțin bugetului asigurărilor pentru șomaj.

“Această sumă reprezintă un indicator clar al situației precare cu care se confruntă business-ul mic și mijlociu în România. În acest sens, Guvernul dorește să ofere un respiro pentru debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, pentru care există riscul intrării în insolvență, perioadă în care își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

Ordonanța reglementează condițiile în care debitorii pot beneficia de eșalonare, printre care sunt cele generale prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum și cele menționate în plus, dar mai importantă este obligația de a prezenta un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent.

Având în vedere importanța previzibilității în sectorul fiscal, prin prezentarea acestor planuri, ANAF își poate face o imagine generală privind încasarea sumelor restante din partea debitorilor aflați în întârziere.

În vederea realizării măsurilor incluse în planul de restructurare, expertul independent are obligația de a monitoriza în permanență debitorul, întocmind periodic un raport privind stadiul implementării, pe care îl transmite debitorului și organului fiscal.

În cazul unui eșec în cadrul procesului de restructurare și de stingere a datoriilor la stat, contribuabilul poate pierde înlesnirea fiscală acordată, ceea ce ar putea degenera în demararea imediată a procedurii de insolvență.

Ordonanța mai reglementează posibilitatea anulării obligațiilor accesorii pentru debitorii persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal central, sub un milion lei. Condiția principală pentru anularea obligațiilor accesorii este stingerea celor principale, până la data de 15 decembrie 2019”, se arată în actul normativ.

 

Lasă un comentariu