PROIECT: SE MODIFICĂ MODUL DE ACORDARE A PREMIILOR LA LOTERIA BONURILOR FISCALE!

În sfârșit, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a realizat că, la loteria bonurilor fiscale, actualul sistem favorizează desemnarea drept câștigătoare a bonurilor cu valori de peste 100 de lei, în timp ce “grosul” bonurilor cu valori cuprinse între 1 și 99,99 lei, care reprezintă 83% din bonurile emise pentru achiziționarea de produse și servicii, au șanse reduse să devină câștigătoare, posesorii lor nefiind stimulați să le solicite și să le păstreze.

“MFP a constatat că actualul sistem favorizează desemnarea drept câștigătoare a bonurilor cu valori mari, de peste 100 de lei. Datele statistice referitoare la dispersia pe intervale valorice a bonurilor fiscale în raport cu valorile extrase arată că doar în cazul a 6 extrageri (10,17%) din cele 59 organizate în perioada aprilie 2015 - iulie 2019, bonul fiscal câștigător a avut o valoare mică, din intervalul 1 - 99 lei.

Ponderea bonurilor fiscale pe intervale valorice, în total bonuri fiscale emise de operatorii economici din România, este următoarea: bonuri fiscale cu valori cuprinse în intervalul 1 - 99,99 lei - 83%, bonuri fiscale cu valori cuprinse în intervalul 100 - 999,99 lei - 17%, iar ponderea premiilor a fost de doar 10,17% în intervalul valoric 1 - 99,99 lei.

Proiectul MFP stabilește acordarea a maximum 80 de premii pentru intervalul valoric 1 - 99 lei și a cel mult 20 de premii pentru intervalul valoric 100-999 lei. În plus, la loterie vor participa și bonurile de la schimbul valutar.

Totodată, se are în vedere înlocuirea sintagmei titular cu sintagma deținător al bonului fiscal, având în vedere faptul că, date fiind elementele care se regăsesc pe bonurile fiscale, în majoritatea situațiilor este dificilă stabilirea identității persoanei care a făcut achiziția de bunuri sau servicii.

Prin urmare, numărul maxim de premii (100) se distribuie pentru recompensarea deținătorilor de bonuri fiscale câștigătoare, astfel: maximum 80 de premii pentru intervalul valoric 1 - 99 lei și maximum 20 de premii pentru intervalul valoric 100 - 999 lei”, explică MFP.

Lasă un comentariu