NU DOAR LA NOI DREPTATEA UMBLĂ “CU CAPUL SPART”

Distribuie pe:

Despre odiseea prințului Jean-François de Grece et de Danemark, fiul nerecunoscut la vremea respectivă al M.S. Regelui Mihai de România (aflat, acum, dintr-o “fatală eroare”, machiavelic orchestrată de Republica lui Macron, într-o închisoare franceză), am mai scris, grație soției sale, prințesa Bénédicte de Grece et de Danemark. A avea sau nu simpatii monarhiste, ca și a fi de stânga sau de dreapta, este o opțiune personală, fără pretenția de a influența pe cineva. Textul ce urmează nu are conotații politice, sau poate că are..., în măsura în care și a saluta sau nu pe cineva poate fi interpretat ca gest politic. Eu îl public din solidaritate față de doi prieteni dragi, cu care împărtășesc valori comune.

În urmă cu două zile, Alteța Sa prințesa Bénédicte mi-a transmis un mesaj interesant, pe care, la rugămintea sa, îl dau publicității. Traducerea îmi aparține.

“Chere Amie,

Mon mari bien aimé me charge de vous adresser un communiqué official. Votre journal serait-il d'accord pour le publier? Le voici:

Communiqué officiel du Prince Jean-François de Grece et de Danemark

Le 19. 08.2019 attn Mme Mariana Cristescu”

(Dragă prietenă, iubitul meu soț m-a delegat să vă transmit un comunicat oficial. Ziarul dumneavoastră ar fi de acord să-l publice? Iată-l!

Comunicat oficial al Prințului Jean-François de Grece et de Danemark

19 august 2019, în atenția doamnei Mariana Cristescu”)

“Les roumains vivent une tragédie nationale avec la mort terrible de cette enfant. Cela aurait pu arriver a tous les roumains. Les roumains ne sont pas en sécurité. J'ai pleuré en lisant les détails de la mort d'Alexandra, jeune fille de 15 ans. Une jeune fille confiante, aimante, pleine de vie. Je comprends cela en tant que roumain.

J'ai perdu une petite soeur. En 2006, je perdais mon fils, tué dans

le ventre de sa mere a presque 8 mois de grossesse. La République m'a expliqué que l'enfant n'existait pas puisqu'il n'était pas né.” (“Românii trăiesc o tragedie națională cu moartea teribilă a acestui copil. S-ar fi putut întâmpla oricăruia dintre ei. Românii nu se află în siguranță.

Am plâns citind detaliile morții Alexandrei, fetița de 15 ani. O fetiță încrezătoare, iubitoare, plină de viață. Înțeleg eu asta, ca și românii. Mi-a murit surioara. În 2006, mi-am pierdut fiul, ucis în pântecul mamei sale, la aproape 8 luni de sarcină. Republica mi-a explicat că pruncul nici nu exista, atâta vreme cât nu fusese născut.”)

“Je suis pour le rétablissement du Royaume roumain. Je suis pour la renaissance d'un Royaume français. Je soutiens mon cousin, le Prince Charles Louis de Bourbon, qui m'a reconnu officiellement comme Prince de Hohenzollern et Prince de Bourbon. J'ai la Roumanie dans le sang, j'ai la France dans le sang, par la Reine Anne. La Royauté doit revenir. Le Roi des Rois doit revenir. Préparons l'arrivée de Dieu. J'ai appris avec la République a découvrir qui j'étais. J'aime ma découverte.”

(“Eu pledez pentru restaurarea Regatului român. Pledez pentru renașterea unui Regat al Franței. Îl susțin pe vărul meu, Prințul Charles Louis de Bourbon, care m-a recunoscut oficial ca Prinț de Hohenzollern și Prinț de Bourbon. Eu am România în sânge, am Franța în sânge, prin Regina Anna. Regalitatea trebuie să revină. Regele Regilor trebuie să revină. Ne pregătim pentru sosirea lui Dumnezeu. Republica m-a învățat să descopăr cine eram. Iubesc această descoperire a mea.”)

“Mon épouse est une femme merveilleuse. Grece a son amour, j'ai survécu a une épreuve terrible. Je suis aujourd'hui en prison pour un délit tres léger, que la République a présenté autrement. Les roumains vivent cela tous les jours. J'ai été condamné en 2013 pour des dettes remboursées et qui n'existaient plus dans les livres comptables. J'ai agi aupres de la Cour de Cassation, car j'ai les preuves. Mais la République aime le mensonge. Mes preuves ne l'intéressent pas. Tout comme la République en Roumanie ne s'intéresse pas aux roumains. Vous etes en danger. Vous mourez et la République regarde ailleurs.”

(“Soția mea este o femeie minunată. Datorită iubirii ei am supraviețuit unei încercări teribile. Sunt închis pentru un fleac, pe care Republica l-a prezentat diferit. Românii pățesc asta în fiecare zi. Am fost condamnat în 2013, pentru datorii înapoiate și pentru care nu existau acte contabile. Am intervenit la Curtea de Casație, fiindcă am dovezile. Dar Republica iubește minciuna. Probele mele nu-i interesează. Sunteți în pericol. Voi pieriți, iar Republica privește alături.”)

“Je ne suis pas un Grand Homme. Je suis juste un homme et c'est déja pas mal. L'Histoire décidera de qui je suis. Par le Christ, pour le Christ. Prince Jean-François de Grece et de Danemark”

(“Eu nu sunt un Mare Bărbat. Sunt doar un bărbat, și asta deja nu e rău. Istoria va decide de care sunt. Cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu.

Prince Jean-François de Grece et de Danemark”)

După cum putem constata, nu doar la noi, unde băbuțele amărâte sunt amendate pentru trei fire de pătrunjel, iar tâlharii stau în fotolii ministeriale, dreptatea umblă “cu capul spart”. Franța republicilor continuă să-și “ghilotineze”, sub toate formele, regii și reginele. Și nici noi nu suntem prea departe, fiindcă elitele care nu apucă să se pribegească se sting sub asurzitoarea tăcere a mizeriei generalizate.

Doamne, ai grijă de români, fiindcă tu ne ești singura nădejde!

 

Lasă un comentariu