CARTEA DE PE NOPTIERĂ

Distribuie pe:

“Era metamodernă”, de Shri Mataji Nirmala Devi

În această carte fascinantă sunt dezvăluite multe mistere orientale care vorbesc exact despre vremurile pe care le trăim, ca și Biblia. Am să extrag esențialul despre inițiatoarea Sahaja Yoga, scrise de ea însăși.

“Sunt un om care trăiește în bucuria deplină a Divinului. Aceasta este Bucuria atotpătrunzătoare a Iubirii Divine și dorința mea a fost ca ea să se trezească în toate ființele umane. Partea cea mai dificilă este aceea de a convinge o ființă umană că, din întreaga creație, ea este cea mai evoluată și că este capabilă să devină o personalitate plină de har, un înger plin de pace și frumusețe. Omenirea a suferit o descompunere atât de gravă, sistemul de valori s-a degradat, este importantă transformarea interioară și colectivă a oamenilor. Dorința spontană a Divinității este ca ființele umane să se înalțe la un spirit superior de conștiință. Pentru mine, ființele umane sunt asemenea unor zeități ce se află încă sub formă de statui împietrite, dar care pot fi transformate în îngeri, prin trezirea energiei Kundalini. În străvechile scrieri indiene numite Purana, epoca modernă în care trăim este denumită Kali Yuga, era confuziei și a conflictelor. Yugas, vârstă, în sanscrită, sunt perioade de câteva mii de ani, care se succed într-o progresie ciclică. Dwapara Yuga a fost cea de a doua eră, când oamenii au început să-și piardă unele din calitățile extraordinare pe care le-au avut în prima Eră (Epoca de Aur), iar Kali Yuga (epoca modernă) constituie punctul cel mai de jos al evoluției morale și spirituale în decursul fiecărui ciclu. Kali Yoga este urmată de Krita Yuga, era transformării sau a trăirii experienței spirituale, iar ea va duce, în cele din urmă, la Satya Yuga, era adevărului, în care vor reveni Vremurile de Aur cu capacitățile omului care se pot manifesta din nou în toată măreția lor. Astfel, potrivit Puranelor (rugăciuni brahmane), umanitatea nutrește mari speranțe de a se bucura de Satya Yuga, care va aduce pace, armonie și iubire divină. Cunoașterea pură a Divinului, care se manifestă direct prin Realizarea Sinelui, va conduce la nașterea unei noi rase de oameni. Legile morale și dreptatea vor fi din nou universal respectate, iar ființele umane vor conviețui în pace, în armonie cu ele însele, cu ceilalți și cu întreaga natură”.

Lasă un comentariu