VALOAREA, PATRIOTUL ȘI... POPORUL

Distribuie pe:

* “Scara valorilor umane conține: sfântul, eroul, geniul și omul obișnuit - dincolo de aceștia situându-se infractorul. Sfântul, eroul și geniul sunt fără voia societății, care e obligată să-i recunoască. Nimeni nu-ți contestă dreptul la existență dacă ești om obișnuit, dar nimeni nu trebuie să facă confuzie între sfânt, erou și geniu. Oamenii sunt egali în fața legii, adică trebuie respectați ca atare, dar nu confundați, nu făcuți identici că e o gogoașă... Nimeni nu-ți contestă dreptul la o viață normală dacă porți masca de om. Numai că, dacă ești mediocru, nu trebuie să te instalezi în frunte, pentru că nu e nici în interesul tău. Acolo trebuie să stea cei dotați. Sfântul stă în fruntea tablei valorilor, pentru că el face posibil trăirea absolutului. Eroul se consumă făcând istorie și nedepășind sfera laicului. Erou este admirat - așa cum este geniul - , dar nimeni nu i se închină, chiar dacă fapta lui aduce foloase reale omului. În vreme ce sfântul se situează dintru început în eternitate, eroul moare în istorie, pentru că urma pe care o lasă el, ca om împlinit, este fixată doar în timp și în spațiu”.

Petre Țuțea (1902-1991), autor, economist, eseist, filosof, politician, publicist, victimă a regimului comunist.

***

* “Patriotul adevărat este acela care vede binele din jurul său și care știe să depășească interesele sale personale și să-și dăruiască viața binelui obștesc. El trebuie să respingă orice uneltire dușmănoasă împotriva poporului și țării sale. El trebuie să fie conștient că «DRAGOSTEA DE ȚARĂ» este o expresie a conștiinței naționale, a dragostei față de glia strămoșească, a muncii serioase și disciplinate pentru propășirea și binele neamului său”.

Vasile Coman (1912-1992), Episcop de Oradea.

***

* “Un popor, pentru a ajunge la o cultură deplină și pentru a putea deschide drumuri pentru omenire, trebuie să ajungă la o înfățișare unitară și armonioasă a vieții lui sufletești, trebuie să așeze viața colectivă pe temeliile solide ale dreptății, trebuie ca din sânul ei să se ridice exemplare privilegiate care sunt în stare să cugete lumea și existența în întregimea ei, trebuie ca viața lui să fie supusă normelor morale comune tuturor membrilor ei...”.

C. Antoniade (1880-1954), jurist, filosof, diplomat, istoric

Lasă un comentariu