15 AUGUST: ADORMIREA MAICII DOMNULUI

Cinstirea Maicii Domnului este o faptă a dreptei credințe și o încercare existențială de a înțelege taina divină de transformare misterioasă a omului rătăcit în patimi, într-un trăitor al virtuții. Prin Preacurata Fecioară s-a descoperit Sfinților și îngerilor “Taina cea din veac ascunsă” (Col I,26). De aceea Biserica i-a rânduit praznice speciale: Nașterea (8 septembrie), Intrarea în Biserică (21 noiembrie), Soborul Maicii Domnului (26 decembrie) și, mai ales, Adormirea Maicii Domnului (15 august) sau Sfânta Marie Mare.

După plecarea Apostolilor la propovăduirea Evangheliei, Sfânta Fecioară a rămas în casa rudeniei sale Ioan Evanghelistul. Avea peste 80 de ani și văzuse dărâmarea Ierusalimului profețită de Mântuitorul Iisus Hristos (69-70) Același înger, Gavril, care îi adusese vestea nașterii Mântuitorului, anunță și sfârșitul ei pământesc, pentru a-și primi plata pe măsura faptelor ei și a vieții cu adevărat cerești. Venind ziua plecării a împărțit celor nevoiași îmbrăcămintea pe care o mai avea, a anunțat rudele mutarea sa din această lume, a aprins candele și lumini în camera ei, s-a așezat liniștită pe un pat modest și s-a stins lumina vieții vremelnice, în timpul lunii august.

Vestea adormirii sale a pătruns în inimile creștinilor din Ierusalim și din împrejurimi. Prin vedenii și semne minunate, prin dragostea misionară de atunci, au auzit și Sfinții Apostoli despre trecerea spre cele veșnice a Sfintei Fecioare. Astfel, pe lângă mulțimea de credincioși au venit Petru și ceilalți Apostoli convertiți. Apostolul neamurilor, Sfântul Pavel, a rostit o cutremurătoare rugăciune: “Bucură-te, Maica vieții, podoaba și cununa propovăduirii mele, că deși trupește pe Fiul tău eu nu L-am văzut, însă pe tine văzându-te, mi se pare că pe El îl văd…”

În istoria Bisericii, Maica Domnului are o cinstire aparte, ea fiind mai sfântă decât toți sfinții. În cinstea Preacuratei Maria, Născătoare de Dumnezeu după trup, s-au ridicat celebre monumente și lăcașuri de cult. Primele spitale, orfelinate, aziluri au fost înființate sub patronajul Maicii Domnului. La noi, la români, i s-au înălțat biserici, i-au zidit troițe pe la răspântii. Avem două sfinte mănăstiri în județul Mureș, la Sânmărtinul de Câmpie, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, și la Recea, cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Aici vin mii de credincioși să aducă rugăciuni Împărătesei Cerului, mângâierea apostolilor, protectoarea văduvelor și orfanilor, însoțitoarea celor neîndreptățiți, salvarea celor deznădăjduiți și Maica noastră a tuturor creștinilor.

 

Lasă un comentariu