RĂUL DIN SOCIETATEA DE AZI A FOST PROGRAMAT, PAS CU PAS, CU MULT TIMP ÎN URMĂ

Distribuie pe:

În anul 1773, în casa baronului Mayer Amschel Rotschild, situată pe o stradă evreiască din Frankfurt, s-au întâlnit 12 evrei bogați, mari cămătari ai vremii.

Ei și-au propus, nici mai mult, nici mai puțin, decât gestionarea averilor lumii, în urma unui program cu bătaie lungă de mai bine de... 225 de ani! Mai mult decât atât, cei 12 își propuneau ca lumea să fie condusă de un guvern mondial cu capitala la Ierusalim și toată povestea asta să fie realizată cu prețul a trei războaie mondiale.

Printr-o tradiție ce ține de istoria lojilor masonice, cei 12 și urmașii lor de astăzi care gestionează averile lumii și-au spus iluminați.

Unul dintre materialele scrise de cei 12 se numește Protocoalele Înțelepților Sionului. Elaborat în 1773, acest document a fost secret până în anul 1901 când, descoperit din întâmplare de către profesorul rus S. Nilus, a fost publicat și ulterior tradus în engleză de către Victor Marsden. Un exemplar se află și acum la British Museum din Londra.

Destul de amănunțit, materialul prezintă strategii pentru: controlul finanțelor lumii, controlul presei, controlul asupra credinței, manipularea informației, coruperea, discreditarea și chiar suprimarea fizică a celor ce se împotrivesc, controlul politicii, elaborarea războaielor (aducătoare de venituri importante), controlul educației, controlul lojilor masonice.

Un alt document redactat de cei 12 este Noul Testament Diabolic, cunoscut de asemenea publicului datorită unei pure întâmplări din 1785: curierul care transporta documentul a fost trăsnit și materialele au ajuns în mâna poliției. Mult asemănător în ideologie, documentul poate fi o oglindă a lumii de astăzi:

“Primul secret privind felul în care se poate manipula societatea este supremația asupra opiniei publice. Prin aceasta se poate semăna între oameni atâta sciziune, îndoială și păreri contradictorii încât ei nu se vor mai descurca în zăpăceala colectivă...

Al doilea secret este de a pune în mișcare toate slăbiciunile și defectele omenești, patimile, greșelile, până ce oamenii nu se mai pot înțelege între ei... Prin invidie, ură, discordie și război, prin foamete, lipsuri și molime, toate popoarele vor fi atât de slăbite, încât nu vor ști cum să iasă din impas, decât dacă se supun voinței noastre, a Iluminaților. Un stat care este epuizat de prefaceri sau conflicte interne va fi, în orice caz, o pradă ușoară pentru noi.

Vom obișnui popoarele să ia aparențele drept momeală adevărată, să se mulțumească cu superficialități, să alerge numai după plăceri, să se epuizeze căutând mereu ceva nou, pentru ca în sfârșit să asculte de noi, Iluminații. Iar noi vom răsplăti masele cu venituri adecvate pentru supunerea lor....

Prin șarlatanii și vorbe goale, oamenii trebuie sustrași pentru ca să nu se poată gândi cu mintea proprie. Oratorii politicii instruiți de Iluminați trebuie să bată atâta monedă pe conceptele de «democrație» și «libertate», încât oamenii să fie dezgustați de discursuri politice de orice natură ar fi ele. Ideologia Iluminaților însă, trebuie să fie inoculată necontenit. Masele sunt oarbe, nesocotite și lipsite de critică.

Dominația mondială se obține numai pe căi ocolite, prin subminarea selectivă a libertăților, prin legi, prin ordine a electoratului, prin presă, prin educație și metode de învățământ, dar mai ales sub stricta ținere în secret activităților noastre.

Guvernele trebuie hărțuite până când, de dragul liniștii, să fie dispuse să cedeze puterea. Vom ațâța în Europa contradicții individuale și naționale, rasiale și religioase, astfel ca statele să nu mai găsească punți de înțelegere între ele. Președinții de stat vor fi aleși de noi, din rândul celor ce ne dau ascultare. Fiecare dintre ei să aibă câte un punct negru, vulnerabil în trecut, pentru ca să putem exercita presiuni asupra lor, spre a putea da legilor sensul dorit de noi și pentru a putea modifica constituția. Vom corupe înalții funcționari ca să sporească datoriile externe ale statului spre a deveni sclavii datornici ai băncilor noastre. Vom provoca crize economice prin speculații la bursă, pentru a distruge puterea monedei...

Societatea spre care tindem trebuie să fie alcătuită, în afară de noi, dintr-o mână de milionari ce depind de noi, din poliție și soldați, iar în rest, din cetățeni lipsiți de avere.

Prin introducerea dreptului de vot general și individual, vom instaura supremația absolută a maselor. Prin propagarea dreptului de a dispune de sine însuși a fiecărui individ, vom diminua importanța familiei și valoarea ei educativă. Printr-o educație bazată pe principii false, ideologii mincinoase, vom face ca tineretul să fie indus în eroare, ușor de condus și depravat.

Întemeierea cât mai multor organizații cu nume diferite, ademenirea cât mai multora în loji publice au ca scop să le arunce la cât mai mulți nisip în ochi.

Prin metodele expuse, națiunile vor fi silite să cedeze Iluminaților dominația lumii. Noul guvern mondial va trebui să apară ca patronul și binefăcătorul popoarelor. Dacă un popor se opune, trebuie mobilizați vecinii și instigați la o acțiune armată.”

Articol relatat de portalul Yogaesoteric.

Lasă un comentariu