CÂTE PUȚIN DESPRE CALITATEA AERULUI

Din raportul prezentat de domnul Dănuț Ștefănescu, director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Mureș - A.P.M.M. - în ședința Colegiului Prefectural din data de 28 august a.c., în cele de față ne vom referi la monitorizarea calității aerului. A.P.M.M. monitorizează calitatea aerului în baza Legii 104 din 2011, prin intermediul stațiilor automate de monitorizare a calității aerului, parte a rețelei naționale de monitorizare a calității aerului. A.P.M.M. are în dotare patru stații de monitorizare, iar datele obținute sunt puse la dispoziția publicului prin aplicația www.calitateaer.ro. A.P.M.M. monitorizează concentrația de amoniac din aerul atmosferic, prin intermediul unității mobile din dotare care a fost amplasat la sediul unității în perioada 20.09.2018 - 19.05.2019. Cu începere din data de 20.05.2019, este amplasat în apropierea Combinatului Chimic Azomureș. În anul în curs s-au înregistrat 25 de depășiri ale valorii maxim admise, pe probe medii de 30 de minute, și 5 depășiri ale valorii maxim admise pe probe medii de 24 ore. În același timp, este supravegheată în permanență radioactivitatea din aer și nu sunt depășiri de limite. Nivelul zgomotului ambiant se monitorizează pe teritoriile municipiilor Târgu-Mureș, Sighișoara, Târnăveni și în orașul Luduș. A.P.M.M. are în exploatare patru stații automate de monitorizare a calității aerului, amplasate astfel: o stație amplasată în Târgu-Mureș, pe strada Köteles Sámuel nr. 33, alta pe strada Libertății nr. 120, una la Luduș și ultima, la Târnăveni. De la caz la caz, se determină monoxidul de carbon, oxizi și bioxid de carbon, ozon, bioxid de sulf, benzen, compuși organici volatili, particule în suspensie, benzopiren. Datele sunt actualizate zilnic și făcute publice prin aplicația http://apmms.anpm.ro. Au fost monitorizate precipitațiile atmosferice pentru a pune în evidență prezența ploilor acide, cu pH sub 5,6. Din data de 1 ianuarie până la 31 iulie a anului în curs, s-au efectuat 14 determinări și s-a pus în evidență existența ploilor acide. În privința radioactivității mediului, din măsurători beta globale pentru aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice totale, precipitații atmosferice, apă, sol și vegetație, cât și măsurătorile automate ale debitului dozei gamma externe, până la 31 iulie a anului în curs, Stația de Radioactivitate din Târgu-Mureș a efectuat 10.615 măsurători, din care, 2.167 analize beta globale, imediate și întârziate ale factorilor de mediu, și 8.448 măsurători ale debitelor gamma absorbite în aer. Nu s-au evidențiat depășiri ale limitelor de atenționare în această perioadă.

 

Lasă un comentariu