CÂTEVA ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA OFICIULUI FITOSANITAR MUREȘ

Distribuie pe:

Din raportul prezentat de domnul Marian Pogăcian, coordonatorul Oficiului Fitosanitar Mureș, la ședința Colegiului Prefectural din 28 august a.c., în cele de față ne vom referi la câteva problematici generale. Autoritatea Națională Fitosanitară a fost înființată în baza Art. 5 din Legea 139 din 2014, este organizată și funcționează ca organ de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Oficiile fitosanitare județene sunt unități fără personalitate juridică. La nivelul județului Mureș avem zonă montană, podiș și câmpie, cu temperaturi medii anuale între 6,5 - 9,5 grade Celsius, precipitații între 550 - 900 mm, din care, circa 60 la sută în perioada aprilie - august, cu soluri fertile, optime pentru toate culturile agricole. În privința creșterii animalelor, județul are toate speciile de animale și este pe primul loc în țară la producția de lapte. În privința pomiculturii, județul Mureș este printre cei mai importanți producători de măr din țară. La cultura plantelor tehnice, județul este cel mai mare producător de sfeclă de zahăr și hamei din țară. Cultura plantelor furajere se referă preponderant la lucernă și porumb siloz. Nu în cele din urmă, cultura cerealelor, a viței-de-vie au și ele o pondere la fel de importantă în agricultura județului. Dar nu se poate face o agricultură performantă, în caz că se ignoră combaterea dăunătorilor. După cum a subliniat Marian Pogăcian, odată cu aderarea României la UE, prin importurile de produse agro-alimentare, cu toate că se fac frecvente controale și determinări, multe sortimente de legume și fructe ajung pe rafturile magazinelor cu concentrații de pesticide peste normele admise, dar, ce este mai grav, ajung în țară și produse agricole infestate de dăunători. Astfel, cu referire doar la cartofi, în cultura cartofilor au apărut o serie de noi boli de care cultivatorii n-au avut parte până acum. Acești dăunători au fost importați. Se arată în raport că suprafața totală agricolă este de 410.942 ha, din care 222.473 ha teren arabil, 180.820 ha pășuni și fânețe, 4.968 ha livezi, din care, 2.954 ha pe rod. În privința exploatării, 29 de fermieri exploatează suprafețe mai mari de 500 ha; 331 fermieri cu suprafețe între 500-100 ha; 1.667 fermieri cultivă suprafețe între 25-100 ha; 6.251 fermieri cultivă suprafețe agricole între 5-25 ha; 15.571 fermieri cultivă suprafețe sub 5 ha. Numărul total al fermierilor este de 23.849. După cum se evidențiază, ponderea cea mai mare se află la fermierii care au suprafețe agricole sub 25 ha, ceea ce reprezintă 91,52% din total, cu 21.822 fermieri.

Lasă un comentariu