INVITAȚIE LA COLOCVIILE REVISTELOR MUREȘENE DE CULTURĂ ȘI DE ȘTIINȚE UMANISTE ȘI GALA PREMIILOR LITERARE ȘI FILOSOFICE, EDIȚIA A VI-A

Societatea Scriitorilor Mureșeni și Editura Ardealul în parteneriat cu: Primăria Târgu-Mureș, Studioul de Radio Târgu-Mureș, UMFST “George Emil Palade” - Facultatea de Științe și Litere, Specializarea - “Comunicare și Relații Publice”, Academia Română - Institutul de Filosofie și Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” București și Institutul de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Șincai” Târgu-Mureș, Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Târgu-Mureș Organizează, în perioada 5-8 septembrie 2019, și vă invită să participați la Colocviile revistelor mureșene de cultură și de științe umaniste și Gala premiilor literare și filosofice, ediția a VI-a

Târgu-Mureș, la: UMFST “George Emil Palade” - Facultatea de Științe și Litere, Studioul de Radio Târgu-Mureș și sediul Editurii Ardealul

Comitetul științific: Acad. ALEXANDRU SURDU - Președintele Secției de Filosofie a Academiei Române, Directorul Institutului de Filosofie și Psihologie “C. Rădulescu-Motru”, București, președinte de onoare al manifestării;

Prof. univ. OVIDIU CONSTANTIN CORNILĂ - Universitatea din Madrid; CS gr. I / Prof. univ. dr. CORNEL SIGMIREAN - Director la Instit. de Cercet. “Gh. Șincai”

Programul colocviilor:

JOI, 5 SEPTEMBRIE

Începând cu ora 12.00 - Casa de oaspeți a UMFST “George Emil Palade” - Facultatea de Științe și Litere “Petru Maior”: primirea și cazarea oaspeților

VINERI, 6 SEPTEMBRIE

Ora 9.00 - în Sala mare a Studioului Radio România Târgu-Mureș:

Cuvânt de deschidere. Alocuțiuni ale organizatorilor, oficialităților, invitaților:

* Cuvântul managerului Studioului Radio România Târgu-Mureș, d-na LAVINIA NICOLETA GHIȘA;

* Dr. DORIN FLOREA - primarul municipiului Târgu-Mureș;

* Prof. univ. dr. CĂLIN ENĂCHESCU - Prorector al UMFST “George Emil Palade” Târgu-Mureș;

* Conf. univ. dr. GIORDANO ALTAROZZI - Decan al Facultății de Științe și Litere “Petru Maior”;

* Prof. univ. OVIDIU CONSTANTIN CORNILĂ - Universitatea din Madrid, președintele Uniunii “Lucian Blaga” a Scriitorilor și Artiștilor Români din Madrid;

* AUREL MARIA BAROS - membru al Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România, președintele Filialei București Proză;

* Dr. MARIUS PAȘCAN - deputat, Comisia de cultură și media din Camera Deputaților.

Moderator: cercetător științific gr. I / lector univ. dr. EUGENIU NISTOR, președintele proiectului cultural-științific.

Ora 9.30 - Colocviile revistelor mureșene de cultură și de științe umaniste:

SITUAȚIA ACTUALĂ A REVISTELOR DE CULTURĂ ȘI DE ȘTIINȚE UMANISTE (Partea I)

* Comunicare în plen: Acad. ALEXANDRU SURDU, filosof, eseist, prof. univ. dr., Academia Română / Univ. “Titu Maiorescu” - Revistele de filosofie ale Academiei Române

* Prezintă comunicări:

IULIAN BOLDEA, poet, critic literar și eseist, prof. univ. dr., prorector al UMFST “George Emil Palade”, redactor-șef al revistei Vatra, director al revistelor: Alpha, Studia Universitatis, Journal of RomanianLiterary Studies (Târgu-Mureș) - Revista,, Vatra” - tradiție și modernitate;

CORNEL SIGMIREAN, istoric, prof. univ. dr., redactor-șef la Anuarul ICSU “Gh. Șincai” (Târgu-Mureș) - Revista “Tribuna” între 1896-1900 - opțiuni politice;

OVIDIU CONSTANTIN CORNILĂ, poet, prozator, director al revistei Cuvânt românesc (Madrid) - Situația revistelor contemporane de literatură;

MIHAELA NATEA, publicist, conf. univ. dr. UMFST “George Emil Palade” (Târgu-Mureș) - Literatura și diplomația - ca forme de promovare a valorilor naționale;

AUREL PANTEA, poet, eseist, conf. univ. dr., redactor-șef al revistei Discobolul (Alba Iulia) - Revista literară “Discobolul” - program editorial;

NADIA MITREA, publicist, director al revistelor: Caietele Blaga și Pașii Profetului (Sebeș-Alba) - Publicațiile Festivalului “Lucian Blaga” de la Lancrăm și Sebeș;

AUREL MARIA BAROS, prozator, secretar general de redacție al revistei Luceafărul (București) - Revista “Luceafărul” și noua ei “formulă” de apariție în peisajul revuistic românesc;

GEORGE VULTURESCU, poet, eseist, dr. în litere, redactor-șef al rev. Poesis (Satu Mare) - Revista “Poesis”;

OLIMPIU NUȘFELEAN, poet, prozator, eseist, director al revistei Mișcarea literară (Bistrița) - Nevoia de reviste literare;

ALEXANDRU CÂȚCĂUAN, publicist, director al Casei de Cultură a Sindicatelor (Bistrița) - Revista “Mișcarea literară” - editare și marketing;

ANDREI MOLDOVAN, critic și istoric literar, profesor, redactor-șef al revistei Neuma (Cluj-Napoca) - Publicul revistei “Neuma”;

CORNELIU ANTONIU, poet, publicist, director al revistei Antares (Galați) - Provincia Magna - literatura pentru toți;

EUGENIU NISTOR, poet, eseist, cercetător științific dr., director al revistei de literatură Târnava, redactor-șef al revistelor Izvoare filosofice (Târgu-Mureș) și Dacica Latinitas (Madrid) - De la “Izvoare de filosofie” - la “Izvoare filosofice”;

GHEORGHE VINȚAN, poet, publicist, traducător, director fondator al rev. Dacica Latinitas (Madrid) - Programul publicistic al revistei “Dacica Latinitas”;

MARIAN NENCESCU, cercetător științific dr., redactor-șef al revistei Detectiv cultural (București) - Statutul actual al revistelor de cultură și științe umaniste;

IOAN HUSAR, publicist, redactor- șef al cotidianului Cuvântul liber (Târgu-Mureș) - Cultura și știința în paginile de ziar;

CONSTANTIN NICUȘAN, poet, publicist, prof. dr., director al rev. Mureșul cultural (Târgu-Mureș) - Revista de cultură în confruntarea contemporană de idei;

VIRGIL PANĂ, istoric dr., redactor resp. al revistei Marisia (Târgu-Mureș) - Revista de istorie”Marisia”.

Moderatori: Acad. ALEXANDRU SURDU și CS I dr. EUGENIU NISTOR

Ora 13.00: Lecturi publice - “CETATEA LITERARĂ DE PE MUREȘ...”

PARTICIPĂ SCRIITORII INVITAȚI - ALĂTURI DE MEMBRI ȘI COLABORATORI AI FILIALEI TÂRGU-MUREȘ A UNIUNII SCRIITORILOR

Moderatori: Prof. univ. dr. IULIAN BOLDEA, prof. IOAN GĂBUDEAN Ora 14.00: Lansarea vol. ISTORIA FILOSOFIEI ROMÂNEȘTI, coordonator: acad. Alexandru Surdu, Editura Academiei Române, 2018, și a primului număr al revistei CUVÂNT ROMÂNESC, redactor-șef Ovidiu Constantin Cornilă, editată la Madrid.                               

Prezentări de noi cărți și noi numere de publicații culturale

Ora 14.30: GALA PREMIILOR LITERARE ȘI FILOSOFICE

Juriul: prof. dr. Iulian Boldea - președinte, prof. dr. Cornel Sigmirean, prof. Gheorghe Vințan

SÂMBĂTĂ, 7 SEPTEMBRIE

Ora 9.00, în Sala Senatului a UMFST - Facultatea de Științe și Litere: SITUAȚIA ACTUALĂ A REVISTELOR DE CULTURĂ ȘI DE ȘTIINȚE UMANISTE (Partea a II-a)

Donații de reviste și cărți pentru biblioteca UMFST.

DUMINICĂ, 8 SEPTEMBRIE

Ora 9.00, la Sediul Editurii Ardealul din Târgu-Mureș: * Vizionarea expoziției de reviste de cultură și cărți * Popasuri culturale mureșene * Închiderea celei de-a VI-a ediții a Colocviilor revistelor mureșene de cultură și de științe umaniste

COMITETUL DE ORGANIZARE:

EUGENIU NISTOR - responsabil de proiect, ROZALIA COTOI, CONSTANTIN NICUȘ AN

PARTENERI MEDIA:

* Studioul de Radio Târgu-Mureș * Cotidianul “Cuvântul liber” * TVR Târgu-Mureș * Periodicele de cultură: “Vatra”, “Târnava”, “Izvoare filosofice”, “Mureșul cultural”

 

Lasă un comentariu