PROIECT: INSTITUȚIILE PUBLICE, OBLIGATE SĂ MONTEZE PARCĂRI SPECIALE PENTRU BICICLETE!

La secretariatul Senatului a fost depus un proiect de lege prin care se prevede dotarea clădirilor publice, a piețelor, a autogărilor sau stațiilor CFR cu parcări pentru biciclete, în acest sens fiind montate atât suporturile necesare, cât și dispozitive antifurt. Lipsa acestora va fi amendată cu sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei.

“Clădirile publice sau de utilitate publică, piețele agroalimentare, târgurile, autogările și stațiile de cale ferată ce deservesc trafic de călători vor fi dotate cu structuri metalice care să permită parcarea concomitentă a minimum zece biciclete, cât și montarea pe perioada staționării acestora a unor dispozitive antifurt.

În vederea implementării măsurilor prevăzute, clădirile istorice și de patrimoniu se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform reglementărilor legale în domeniu.

Costurile lucrărilor necesare realizării dotărilor și ale autorizațiilor se suportă din bugetele autorităților administrației publice, centrale sau locale, și din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz.

Totodată, atât autoritățile administrației publice locale și centrale, cât și persoanele juridice cu capital privat sau de stat, după caz, au obligația să includă reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale în comisiile de recepție a lucrărilor de dotare ori de adaptare a obiectivelor prevăzute la alineatele anterioare.

Normele metodologice de aplicare vor fi emise, de către Guvern, în 60 de zile de la data intrării în vigoare a proiectului de lege. În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice, autoritățile administrației publice centrale sau locale și persoanele juridice cu capital privat sau de stat, după caz, vor adopta măsurile necesare.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 și 4.000 de lei încălcarea dispozițiilor prevăzute. Constatarea contravenției se realizează de personalul autorizat al agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială”, prevede proiectul.

“Inițiativa legislativă își propune încurajarea utilizării pe scară largă a bicicletei, atât în mediul urban, cât și cel rural, prin instituirea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice situate atât în mediul rural, cât și cel urban”, potrivit expunerii de motive.

Lasă un comentariu