NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ! ASIGURAREA TRANSPORTULUI ELEVILOR

La începutul acestui an școlar, în ședință de Guvern, Executivul a aprobat actul normativ pentru continuarea procesului de decontare a navetei elevilor pentru perioada 2019-2023. Măsura are drept scop reducerea abandonului școlar și a excluziunii sociale, pe lângă efectele pozitive, la nivel de individ. Hotărârea pentru modificarea art. 4 din H.G. nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 aprobă lista tarifelor maxime ce pot fi percepute de transportatori în contul abonamentelor de transport lunar. Aceste tarife maxime se actualizează, la începutul fiecărui an școlar, cu rata medie anuală a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică. În prezent, potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare, tariful prevăzut în anexa nr. 2 este valabil până la data de 1 septembrie 2019.

Guvernul României întreprinde toate demersurile necesare pentru a garanta accesul elevilor la o educație de calitate, asigurând subvenționarea transportului copiilor spre și dinspre unitățile de învățământ, prin decontarea abonamentelor emise elevilor, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educației Naționale.

Lasă un comentariu