MESAJUL PATRIARHULUI DANIEL LA ÎNCEPUTUL ANULUI UNIVERSITAR: ȘCOALA ROMÂNEASCĂ A LUAT FIINȚĂ ÎN TINDA BISERICII

Distribuie pe:

La începutul noului an universitar 2019-2020, binecuvântăm pe toți studenții și profesorii din învățământul universitar și postuniversitar, dorindu-le mult spor în vederea valorificării cunoștințelor dobândite până acum și a perfecționării continue în domeniul cercetării științifice și al formării spirituale.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2019 ca An omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari), dorind să evidențieze importanța satului ca spațiu binecuvântat, păstrător fidel al tradiției bisericești și al culturii naționale, în care s-au plămădit și transmis, secole de-a rândul, valorile spirituale, culturale și morale ale neamului românesc.

În domeniul educației, Biserica Ortodoxă Română a avut un rol semnificativ de-a lungul istoriei poporului român, contribuind la organizarea și îmbogățirea educației și a culturii naționale. Școala românească a luat ființă în tinda Bisericii și a continuat să existe și să se dezvolte în strânsă legătură cu Biserica, preotul și învățătorul fiind principalii luminători ai satelor.

Și în prezent, Biserica Ortodoxă Română susține educația, organizând activități educaționale și culturale, tabere de tineret, pelerinaje pentru elevi și studenți, activități social-filantropice, întâlniri internaționale ale tinerilor, dorind să-i încurajeze pe toți studenții să trăiască o viață frumoasă și binecuvântată, în comuniune cu Dumnezeu și cu semenii.

Astăzi, în mod deosebit, avem datoria de a ne aminti cu recunoștință de toți învățătorii și profesorii noștri, de la sate și de la orașe, care ne-au format și ne-au îndrumat pe calea cunoașterii științifice și a valorilor spirituale permanente.

Performanța academică și mai ales pasiunea dascălilor români pentru formarea multor generații de absolvenți reprezintă un exemplu viu pentru profesorii și studenții de astăzi, care își pot manifesta recunoștința față de înaintași, în primul rând, prin urmarea devotamentului lor în transmiterea cunoștințelor și a dorinței lor de a promova școala românească în context internațional.

Cu prilejul începutului noului an universitar 2019-2020, ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască tuturor studenților și profesorilor sănătate și mult ajutor în activitățile pe care le desfășoară, pentru noi performanțe academice și pentru cultivarea valorilor spirituale spre binele poporului român.

Lasă un comentariu