SIMPOZIONUL NAȚIONAL “CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU”, LA CEA DE-A PATRA EDIȚIE

Distribuie pe:

Prima zi a celei de-a patra ediții a Simpozionului “Constantin Rădulescu-Motru” - joi, 5 septembrie a.c. -, a fost consacrată primirii și cazării invitaților din țară, fiind așteptați la locul de cazare (Casa de oaspeți a UMFST Târgu-Mureș) specialiști ai domeniului din: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Arad ș.a.

De la Academia Română și Institutul de Filosofie și Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” București au sosit academicieni, profesori universitari și cercetători științifici, încă din prima seară! Apoi, vineri dimineața, începând cu ora 10.30, la Casa Radio din Târgu-Mureș, a avut loc festivitatea de deschidere a lucrărilor, în fața unui numeros public, alcătuit din profesori, studenți, elevi și alți iubitori de cultură, la care au luat cuvântul reprezentanții Academiei Române, ai UMFST “George Emil Palade” Târgu-Mureș, ai conducerii Institutului de Cercetări Socio-Umane “Gh. Șincai”, precum și oficialități locale și unii reprezentanți ai unor instituții ale statului român.

Cuvântul de deschidere al Simpozionului i-a revenit Acad. Alexandru Surdu - directorul Insti-tutului “Constantin Rădulescu-Motru” București, președintele Secției de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie a Academiei Române, președintele de onoare al manifestării. Rând pe rând, s-au succedat la microfon: prof. univ. dr. Călin Enăchescu - prorector al UMFST, Acad. Alexandru Boboc, filosof - Academia Română, prof. univ. dr. Mircea Buruian - membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, conf. univ. dr. Giordano Altarozzi - decanul Facultății de Științe și Litere al UMFST Târgu-Mureș, prof. univ. / cercetător științific gr. I dr. Cornel Sigmirean, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane “Gh. Șincai” (membru în Comitetul Ștințific al manifestării), dr. Marius Pașcan - deputat în Parlamentul României, prof. Ioan Macarie - inspector școlar general, ISJ Mureș. Moderatorul secțiunii inaugurale a Simpozionului a fost lectorul univ. / CS I dr. Eugeniu Nistor (Facultatea de Științe și Litere “Petru Maior” a UMFST Târgu-Mureș), directorul proiectului cultural-științific.

În aceeași zi și în aceeași locație, după pauza de cafea, au început lucrările și dezbaterile propriu-zise ale primei părți a sesiunii de comunicări științifice, la care au participat, cu contribuții științifice proprii, în moderarea domnilor academicieni și profesori universitari Alexandru Surdu și Alexandru Boboc, prezentând comunicări științifice adecvate temei, cu temele prestabilite conform programului, următorii cercetători: Acad. prof. univ. dr. Alexandru Boboc, Academia Română: Constantin Rădulescu-Motru și Immanuel Kant; CS I dr. Marius Dobre: Principiul specializării la C. Rădulescu-Motru; CS II/Conf. univ. dr. Ștefan Dominic Georgescu: Filosofie și știință în “Elemente de metafizică”; CS I dr. Claudiu Baciu: Nietzsche în viziunea lui C. Rădulescu-Motru; CS II / Conf. univ. dr. Sergiu Bălan: Psihologia evoluționistă și antropologia filosofică; CS III dr. Victor Emanuel Gica: Valoarea silogismului la C.R.-Motru; CS Marian George Panait: Destinație și totalizare - CR.-Motru și Sartre; CS II dr. Gabriel Nagâț: Titlu rezervat; CS III dr. Henrieta Anișoara Șerban: Etnicul românesc - naționalism și spiritualitate; CS III dr. Mihai Popa: Morala omului de creație în “Personalismul energetic”; CS II dr. Marius Augustin Drăghici: Formele pure a priori și posibilitatea matematicii în “Critica rațiunii pure”; cercet. asociat dr. Oana Vasilescu: Despre conceptul de vocație în “Personalismul energetic”; CS I / Prof. univ. dr. Mihaela Camelia Popa, CS Bogdan Ionescu: Cercetarea educațională. Stimularea creativității elevilor; CS II / Conf. univ. dr. Bogdan Danciu: Contribuții ale lui C. Rădulescu-Motru la dezvoltarea psihologiei muncii; CS II dr. Mihai Ioan Micle, CS III dr. Doina Ștefana Săucan și cercet. asociat dr. Gabriel Oancea: Elemente de psihologie judiciară la C. Rădulescu-Motru; CS III dr. Marian Nencescu: De la metafizica sufletului, la psihotehnică; Psih. Cristina Roxana Iureși: C. Rădulescu-Motru - reper fundamental al psihologiei românești; Pr. Toderiță Rusu: Providență și liber arbitru la Dimitrie Cantemir.

În partea a doua a sesiunii de comunicări științifice au prezentat lucrări: CS I / lector univ. dr. Eugeniu Nistor, Institutul de Filosofie și Psihologie “C. Rădulescu-Motru” / UMFST Târgu-Mureș: Ioan Maiorescu, Titu Maiorescu și descendenții “maiorescieni”; lector univ. dr. Marius Pașcan, UMFST Târgu-Mureș: Constantin Rădulescu-Motru - profesor de doctrine politice; prof. dr. Constantin Nicușan, Gimnaziul “N. Bălcescu” Târgu-Mureș: Politică și politicianism în accepția lui C. Rădulescu-Motru și dr. Mihai Suciu, jurnalist: Satul românesc transilvan după “saltul” interbelic.

Un moment aparte l-a constituit decernarea premiilor și a diplomelor de excelență ale manifestării, printre laureații acestei ediții fiind: Studioul de Radio Târgu-Mureș (manager: Lavinia Nicoleta Ghișa), “pentru meritele deosebite în promovarea valorilor culturale autentice, precum și a excelenței științifice, în cadrul simpozioanelor organizate în parteneriat cu mediul academic târgumureșean”, Acad. Alexandru Surdu, Acad. Alexandru Boboc, jurnaliștii: Margareta Pușcaș (redactor, Radio Târgu-Mureș), Vasile Bota (redactor, Cotidianul Cuvântul liber) și Angela Precup (redactor, TVR Târgu-Mureș), lectorul univ. dr. Marius Pașcan (UMFST Târgu-Mureș), prof. Ioan Macarie (inspector școlar general al ISJ Mureș), poetul-profesor Vasile Moldovan (director al Liceului Tehnologic “Traian Vuia” Târgu-Mureș) ș.a.

Programul ultimelor două zile ale Simpozionului “C. Rădulescu-Motru”, au cuprins vizionarea expoziției de ediții și cărți de exegeză a operei lui C. Rădulescu-Motru, deschisă la sediul Editurii “Ardealul”, și vizitarea principalelor obiective cultural-turistice ale Municipiului Târgu-Mureș - ultima activitate având menirea de a le face cunoscute oaspeților câteva dintre valorile culturale, arhitectonice și urbanistice, precum și a celor de agrement ale municipiului.

Din punct de vedere instituțional, în cadrul acestui proiect cultural, Societatea Scriitorilor Mureșeni a colaborat și a realizat parteneriate cu: Primăria Municipiului Târgu-Mureș, Academia Română - Institutul de Filosofie și Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” București și Institutul de Cercetari Socio-Umane “Gheorghe Șincai” Târgu-Mureș, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade”- Facultatea de Științe și Litere, și Studioul de Radio Târgu-Mureș.

Lasă un comentariu