AGENȚII ECONOMICI - SCUTIȚI DE PLATA TARIFELOR LA FOLOSIREA DRUMULUI PUBLIC PENTRU ACCES LA PROPRIETĂȚI

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care prevede scutirea de la plata tarifelor pentru utilizare și acces în zona drumului public, pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț și servicii și folosesc această zonă pentru acces la proprietăți.

Proiectul modifică și completează Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Pentru amplasarea și accesul în zona drumului, beneficiarul, cu excepția operatorului economic care realizează serviciul public de interes național sau local, are obligația încheierii cu administratorul drumului public, a contractului pentru utilizare și acces în zona drumului public cu plata tarifelor corespunzătoare. Persoanele fizice și juridice care utilizează zona drumului public, exclusiv pentru acces la proprietăți, nu sunt obligate la plata tarifelor pentru utilizare și acces în zona drumului, prevede proiectul.

Au fost acceptate două amendamente, care vizează lucrările de desființare, mutare sau modificare a rețelelor de interes public, de transfer și distribuție energie electrică și, respectiv, de gaze naturale. Astfel, în vederea realizării de autostrăzi și drumuri naționale, administratorii drumurilor sunt obligați să plătească contravaloarea lucrărilor pentru protejarea, devierea, mutarea sau dezafectarea instalațiilor utilităților rețelelor electrice sau amenajărilor hidrotehnice, petroliere sau de îmbunătățiri funciare aflate în zonele afectate de traseele de autostrăzi și drumuri naționale, conform reglementărilor în vigoare.

Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

Lasă un comentariu