LEGEA, ȚARA, IUBIREA DE PATRIE ȘI... CASA

* “Dacă te găsești pe tine, în funcție de Dumnezeu, e o găsire a ta în adevăr”. E nașterea ta în Dumnezeu - nașterea ta în adevăr. Toți marii mistici au învățat că în eternitate, în adâncul lumii duhovnicești, se săvârșește un proces divin, în care apar relațiile lui Dumnezeu cu omul: nașterea lui Dumnezeu în om și nașterea omului în Dumnezeu, adânc, în care se întâlnesc iubitorul cu iubitul. Acolo sunt adevărurile experienței duhovnicești, adevăruri vii, nu categorii metafizice sau subiecte antologice”.

Arsenie Boca (1910-1989), preot ieromonah, scriitor, pictor, gânditor creștin duhovnic renumit

***

* “O mare datorie a dumneavoastră și a noastră a tuturora” este de a căuta “Să deșteptăm” în cei care vin după noi “Iubirea de țară”. Nespus de rodnică și de înălțătoare este legătura aceasta sfântă, dragostea aceasta adâncă “de moșie și de neam”. Ea a făcut tăria și slava popoarelor, ea a dat istoriei cele mai strălucite pagini; sub farmecul ei tot omul se simte pururea mai puternic, mai dornic de muncă și de luptă, numai gata de jertfă și mai pregătit pentru fapte mari, ca și cum “în pieptul lui ar bate inima întregului neam din care face parte”.

Alexandru Vlahuță (1858-1919), scriitor și publicist

***

* “Poți pleca dintr-o casă, poți pleca dintr-o țară, dar nu poți pleca din tine însuți. Porți cu tine peste tot și casa și țara, așa cum îți porți sufletul și trupul”.

Antonie Plămădeală (numele de botez Leonida) (1925 - 2005), mitropolit, scriitor, gânditor creștin, om de cultură

***

* “Noi știm că legea este bună, dacă se folosește de ea potrivit legii. Știind aceasta, că legea nu este pusă pentru cel drept, ci pentru cel fără de lege și răzvrătiți, pentru necredincioși și păcătoși, pentru necuviincioși și spurcați, pentru ucigașii de tată și ucigașii de mamă, pentru omorâtorii de oameni, pentru desfrânați, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru mincinoși, pentru cei care jură strâmb și pentru tot ce stă împotriva învățăturii sănătoase”.

Sf. Scriptură a Noului Testament

Epistola întâia către Timotei - cap. 1, vers. 8-10   

Lasă un comentariu