DIADOH AL FOTICEII

Distribuie pe:

Diadoh al Fopticeii este al șaselea scriitor al Filocaliei, făcând parte din prima carte a Filocaliei.

Încă din secolul șapte, Sf. Maxim Mărturisitorul și Sofronie al Ierusalimului, îl menționează pe acest Diadoh, ca autor al unei lucrări cu conținut duhovnicesc. El este menționat ca episcop de Foticeea. Acest Diadoh, episcop de Foticeea, mai este menționat la anul 458, ca semnatar al unei scrisori, alături de alți ierarhi, către împăratul Leon I , prin care este anunțată moartea patriarhului Proterie al Alexandriei. Mai multe despre viața sa nu se cunoaște, decât ceea ce reiese din scrierile sale, de unde rezultă că era un mare ascet, mistic, bucurându-se la vremea sa de o prețuire deosebită.

Între scrierile sale amintim:

- “Scrierea în 100 de capete” - cu un bogat cuprins duhovnicesc;

- “Vedere” - un dialog purtat de el în vis cu Sf. Ioan Botezătorul;

- “Definiții” - pentru credință, nădejde, răbdare, neiubirea de argint, cunoștiință, smerita cugetare, nemâniere, curăție, iubire și a desăvârșitei desfătări în Dumnezeu;

- “Cuvânt ascetic despre viața morală, despre cunoștiință și despre dreapta socoteală duhovnicească, împărțit în 100 de capete”.

Lasă un comentariu