FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ȘI MUREȘ, DAT ÎN JUDECATĂ PENTRU INSTIGARE LA URĂ ȘI DISCRIMINARE

Distribuie pe:

Reprezentanții Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș sunt citați să se prezinte vineri, 1 noiembrie, la sediul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Forumul are calitatea de RECLAMAT în dosarul nr. 689/2019, RECLAMANTĂ fiind Asociația pentru protecția drepturilor minoritare “Miko Imre” din Sfântu Gheorghe, potrivit căreia, unele din informațiile vehiculate în cadrul recentei ediții a Universității de Vară de la Izvoru Mureșului au un caracter provocator, “instigă la ură și discriminare” și sunt menite a crea “o atmosferă degradantă și naționalist-șovină la adresa poporului maghiar”.

În petiția supusă judecății, Consiliului condus de Asztalos Csaba, se arată, printre altele, că la manifestare au fost invitate persoane cunoscute pentru atitudinea lor constant

anti-maghiară, iar Rezoluția adoptată la finalul lucrărilor conține certe elemente de discriminare a comunități maghiare.

Pentru corecta informare a cititorilor, redăm, din cuprinsul Rezoluției adoptate în 17 august, la Izvoru Mureșului, pasajul (considerat, cel puțin parțial, ca fiind denigrator și instigator la ură) în care semnatarii solicită autorităților:

“* finanțarea unor măsuri pentru consolidarea suveranității statului român, pe întreg teritoriul național, pentru înlăturarea pericolului instaurării co-suveranității altui stat, în diverse regiuni ale României, măsuri precum infrastructura transcarpatică - căi ferate și autostrăzi, consolidarea elitelor profesionale de limbă română și dezvoltarea economică a zonelor în care există acest risc;

* exprimarea de către Guvern, Parlament și Președinția României a unor reacții ferme de respingere și dezaprobare a ingerințelor anormale ale Guvernului de la Budapesta în problemele interne ale României și solicitarea respectării de către Ungaria a prevederilor Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Ungaria;

* înființarea unei structuri, la nivelul Guvernului României, având ca principal obiectiv respectarea drepturilor și protejarea identității populației românești din județele Covasna, Harghita și Mureș, precum și combaterea discriminării pe criterii etnice a acestora;

* încetarea finanțării din bani publici, precum și a oricărei alte forme de sprijin, a manifestărilor, programelor, proiectelor sau acțiunilor de orice natură care contravin intereselor naționale ale poporului român, Constituției și legilor țării, culturii și tradițiilor istorice, precum și bunei conviețuiri;

* finanțarea de la bugetul central a proiectelor culturale multianuale ale instituțiilor, publicațiilor și asociațiilor culturale, religioase și civice românești din județele Covasna și Harghita;

* elaborarea, sub egida Academiei Române, a unei Strategii guvernamentale coerente de dezvoltare economico-socială a județelor Covasna și Harghita, care să asigure efectiv respectarea drepturilor comunității românești numeric minoritare în zonă;

* asigurarea respectării statutului, rolului și funcțiilor limbii române, ca limbă oficială în activitatea instituțiilor administrației publice locale, inclusiv prin amendarea normelor care aduc atingere acestui statut în teritoriu;

* adoptarea unor măsuri urgente de monitorizare a modului în care se realizează procesul didactic de învățare a limbii române, în clasele cu predare în limba maghiară;

* stabilirea prin lege a unor garanții privind asigurarea cadrului legal de reprezentare a populației românești din zonă, în structurile decizionale legislative și administrative locale și centrale;

* distribuirea, în mod proporțional cu ponderea populației românești, a fondurilor alocate pe proiecte culturale, de către autoritățile locale, și rezolvarea problemei încadrării unor intelectuali de naționalitate română la Bibliotecile Județene Covasna și Harghita, casele municipale de cultură și primăriile municipale, orășenești și din localitățile etnic mixte;

* susținerea de la bugetul de stat a finanțării de către Academia Română a Centrului European de Studii Covasna-Harghita din Sfântu Gheorghe, instituție care din anul 2017 funcționează sub egida Academiei Române, fără a beneficia însă de componenta de finanțare;

* examinarea de către Avocatul Poporului, în regim de urgență, a constituționalității Codului Administrativ, adoptat de Guvern, prin Ordonanță de Urgență, în urma presiunilor UDMR, în vederea sesizării Curții Constituționale;

* sprijin financiar pentru începerea lucrărilor de amenajare a Muzeului în aer liber din Voinești-Covasna, din cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni;

* restaurarea, în regim de urgență, a bisericilor ortodoxe “Sf. Nicolae” din Brețcu și “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Vârghiș, monumente istorice;

* soluționarea grabnică, de către Guvern, conform legislației naționale și internaționale în domeniu, a situației Cimitirului Internațional al Eroilor de la Valea Uzului;

* finanțarea lucrărilor de reabilitare a cimitirelor și monumentelor eroilor români din localitățile județelor Covasna și Harghita;

* implicarea activă a europarlamentarilor români, precum și a membrilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și Congresului Puterilor Locale și Regionale, în prezentarea corectă a situației reale referitoare la respectarea de către România a prevederilor instrumentelor juridice europene și internaționale în domeniul autonomiei locale și a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;

* anularea restituirilor ilegale de proprietăți imobiliare care au aparținut statului român, precum și adoptarea unei legi care să permită îndreptarea abuzurilor privind retrocedarea ilegală a unor proprietăți agricole, forestiere și imobiliare din România;

* stoparea procesului de maghiarizare a românilor romano-catolici din județele din Moldova și sprijinirea păstrării identității românești a acestora.

* contracararea fermă a oricăror acțiuni prin care se urmărește maghiarizarea românilor sau a populațiilor de altă etnie, pe teritoriul statului român”.

Aflată la cea de-a XVII-a ediție, Universitatea de Vară Izvoru Mureșului (12-17 august) a reunit istorici, filologi, oameni politici, cadre didactice, fețe bisericești, universitari din țară și reprezentanți ai comunităților românești din Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria. Tema reuniunii a constituit-o “România și românii de pretutindeni în primul an de la Centenarul Marii Uniri”. (sursa foto - covasnamedia.ro)

Lasă un comentariu