PROGRAMUL REGIO 2014-2020 OFERĂ RESURSE REALE PENTRU DEZVOLTARE ÎN REGIUNEA CENTRU

Distribuie pe:

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și partenerii săi instituționali din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu își vor intensifica în această perioadă activitatea de atragere și absorbție a fondurilor europene prin Programul Operațional Regional REGIO 2014-2020.

La ADR Centru, în mai puțin de trei ani de la lansarea programului, s-au depus circa 1500 de cereri de finanțare, care au o valoare totală de peste 2,5 miliarde euro și solicită spre finanțare nerambursabilă circa 2 miliarde euro. Nevoia de resurse este de aproape trei ori mai mare decât alocarea, în valoare de circa 860 milioane euro, de care se bucură Regiunea Centru în cadrul Programului REGIO.

Până la jumătatea lunii octombrie 2019, la nivelul Regiunii Centru au fost semnate 620 contracte în cadrul POR 2014-2020, a căror valoare totală este peste 4 miliarde lei și prin care se solicită sume nerambursabile în valoare de peste 700 milioane euro. Nu numai numărul de proiecte contractate, dar și valoarea fondurilor europene atrase pentru  dezvoltarea regiunii sunt  mai mari decât  valorile corespunzătoare întregii perioade precedente de gestionare a fondurilor nerambursabile din surse europene.

Proiectele contractate asigură absorbția de fonduri europene pentru dezvoltarea economico-socială a regiunii. Aceste resurse financiare vor transforma în bine multe obiective, ca urmare a derulării investițiilor, lucrărilor și achizițiilor de echipamente. Vorbim de modernizarea a peste 420 km de drumuri județene, de reabilitarea energetică a 58 de clădiri publice, de revitalizarea a 32 de obiective de patrimoniu din întreaga regiune, reprezentând cetăți, muzee și locașuri de cult. Pe lângă acestea, în Regiunea Centru se vor moderniza și dota 27 de unități medicale, iar 9 centre sociale de zi vor fi pregătite să ofere servicii specializate mai bune pentru cetățeni. Nu în ultimul rând, trebuie să vorbim despre modernizarea a 37 de unități de învățământ, dintre care două importante Universități, dar și despre mai mult de 400 de noi structuri de afaceri. Practic, fondurile europene REGIO asigură tot ce este nevoie pentru sistemele de infrastructură moderne și duc la realizarea de noi locuri de muncă.

Situația la zi a proiectelor finanțate în cadrul programului REGIO este atent analizată la nivelul fiecărui județ din regiune și sunt stabilite mai multe demersuri în vederea îmbunătățirii procesului de absorbție a fondurilor europene. Astfel, se are în vedere, pe de o parte, deschiderea de noi apeluri de proiecte în cadrul POR 2014-2020 la nivelul Regiunii, iar pe de altă parte se discută intens despre importanța descentralizării reale a procesului decizional privind alocarea de fonduri în perioada 2021-2027.

Prioritățile strategice ale Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 sunt stabilite ținând cont de documentele regionale de planificare şi programare, iar acum se pune accentul pe dezvoltarea portofoliului regional de proiecte, respectiv a ideilor care ar putea fi finanțate în perioada următoare. Portofoliul regional de proiecte – creat și gestionat de ADR Centru - va răspunde țintelor vizate de UE pentru dezvoltare: Europa mai inteligentă și inovatoare; mai verde; mai conectată; mai socială; mai apropiată de cetățenii ei.

ADRCENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România

Tel.: 0258 - 818616, 0258 – 815622, Fax: 0258 - 818613

Internet: www.adrcentru.roe-mail:office@adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

https://www.cuvantul-liber.ro//uploads/pdf/adr2910.pdf

 

Lasă un comentariu