NOBLEȚEA CULTURII PRIN CARTE - REGHINUL CULTURAL XII

Distribuie pe:

Cu siguranță, reprezintă o mare bucurie apariția cărții Reghinul Cultural, volumul XII, care vine în continuarea celorlalte volume apărute în această serie care, începând din anul 1982, când a apărut primul volum, și până în prezent, contribuie din plin la tot ceea ce înseamnă cultură reghineană și nu numai, ele având menirea de a evidenția istoria, tradiția, spiritualitatea, folclorul din această parte de țară.

În toamna anului 1918, în dorința aceea acerbă de a realiza Marea Unire, Reghinul a reprezentat centrul luptei românilor din această parte de țară pentru transformarea visului în realitate, pentru împlinirea dezideratului de veacuri al poporului român. În noiembrie 1918, Consiliul Național Român Județean pentru spațiul fostului comitat Mureș-Turda și-a stabilit sediul la Reghin, unde activau o serie întreagă de personalități, oameni de elită. Din acest consiliu au făcut parte foarte mulți reghineni, precum și alte personalități din localitățile din împrejurimi, oameni care prin faptele lor memorabile au scris pagini de o neîntrecută frumusețe istorică și și-au adus aportul la realizarea Marii Uniri. De asemenea, la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, în rândul mureșenilor, s-au regăsit și mulți reghineni și reprezentanți ai localităților acestor meleaguri, care au votat Marea Unire și s-au bucurat cu toți românii prezenți acolo, apoi, venind acasă, au împărtășit această bucurie de neegalat cu toți semenii lor.

Elitele - atât intelectuale, cât și morale - ne sunt scumpe și dragi, de aceea le aducem prinos de recunoștință. Ele merită să fie cinstite fiindcă au înfrumusețat chipul lui Dumnezeu în om. Reghinul, “orașul lui Petru Maior”, cum odinioară îl denumea atât de frumos marele cărturar Vasile Netea, s-a impus de-a lungul timpului prin figurile reprezentative pe care le-a dat societății românești. Reghinul are elita sa, care e formată din oameni din toate mediile sociale, personalități ale căror nume sunt sinonime cu iubirea de oameni și de frumos, cu generozitatea și înțelegerea între oameni. Viața lor este foarte bogată în învățăminte și atitudini adânc grăitoare. Amintindu-ne de înaintașii noștri de seamă, nu facem altceva decât să cinstim și să omagiem aceste ilustre personalități, care înfățișează exemplele unor vieți de muncă și demnitate, pilduitoare pentru societatea românească. Personalitățile marilor oameni ai Reghinului și împrejurimilor sunt împodobite cu atâtea realizări, de la înălțimea cărora pot privi cu deplină bucurie spre anii cei mulți în care au trudit cu maximă osârdie, cu seriozitate, perseverență și înțelepciune. Numele lor va rămâne permanent legat de marile lor realizări, pe care le-au înfăptuit pe diverse planuri, realizări care sunt multe și importante. Oamenii de seamă ai Reghinului au avut și au o viață trăită în necontenită și stăruitoare muncă. Munca este o lege sfântă, ea este cea care îl înnobilează pe om și-l urcă pe treptele ierarhice ale oricărei societăți moderne. Munca, capacitatea și dorința de acțiune spre activitate și înnoire, prin crearea de bunuri materiale și spirituale, i-au fost implantate omului în fire de Dumnezeu, în clipa în care Acesta l-a zidit. Munca a fost și este o binecuvântare dată de Dumnezeu omului, ca prin ea omul să ajungă la starea de deplinătate, de desăvârșire spre care a fost chemat. Dumnezeu i-a rânduit omului munca ca pe o mare binefacere, ca pe un mijloc binecuvântat, ca prin ea să se regăsească în lumină, în pace cu el însuși, în armonie cu cei din jurul său și să afle drumul spre culmile pentru care a fost zidit să le cucerească.

Omul este cea mai mare valoare din această lume, atât prin creație, cât și prin menire, iar noi ne valorificăm pe noi înșine dacă îl stimăm, prețuim și iubim, căci prin aceasta ne arătăm prin noi înșine valoroși și îl valorificăm și pe aproapele nostru. Reghinul a dovedit de-a lungul întregii sale istorii că are doar oameni valoroși, oameni pe care societatea se poate baza în orice împrejurare, persoane care lasă în urma lor o dâră de lumină. Aducem un gând de apreciere și prețuire tuturor acestor personalități, tuturor iluștrilor noștri înaintași pentru realizările pe care le-au întreprins, realizări prin care intră în istorie, scriind, cu sufletul, cu viața și cu faptele lor mărețe, pagini de o neîntrecută frumusețe, care se vor impune posterității ca o comoară scumpă, vrednică să fie păstrată și cinstită. Prin apariția cărții Reghinul Cultural XII avem bucuria lecturii unui volum impresionant, care este rodul muncii și cercetărilor asidue a mai multor oameni care sunt dedicați muncii de cercetare, de evidențiere a adevărului istoric, de a-l scoate la lumină și de a-l pune la îndemâna tuturor celor care se bucură de cunoaștere. Volumul de față cuprinde o serie de studii și articole extrem de valoroase și bazate pe o cercetare extrem de laborioasă. Este un volum amplu, masiv, plin de informații, care au menirea de a reliefa diferite aspecte din trecutul istoric mai îndepărtat sau mai apropiat.

Această carte reprezintă o lucrare fundamentală, o lucrare extreme de importantă pentru istoriografia românească contemporană, care scoate la lumină o serie de fapte și lucruri necunoscute până acum. Aducem cuvânt de felicitare și de mulțumire tuturor celor care au publicat studii, lucrări, articole, eseuri în acest volum, precum și tuturor celor care au trudit pentru ca această carte să vadă lumina tiparului, pentru că o astfel de carte nu se face ușor, apariția ei necesită o muncă asiduă, constantă și mai ales să fie făcută cu suflet.

Volumul Reghinul Cultural XII însumează lucrări ale mai multor colaboratori ai noștri: profesori, preoți, filologi, ziariști, istorici, arhiviști, cercetători, muzeografi, bibliotecari, juriști etc., cărora le mulțumim pentru colaborarea rodnică, precum și pentru seriozitatea și profesionalismul de care au dat dovadă în elaborarea materialelor cuprinse în paginile acestui volum.

Cartea aceasta, care reunește mai multe studii științifice, unele dintre ele fiind susținute la diferite manifestări cu caracter cultural: conferințe, simpozioane, colocvii etc., cuprinde istorie, tradiție, folclor, cultură, spiritualitate, atât din vremuri istorice, cât și din contemporaneitate. Lucrarea aceasta este și o cronică a unor evenimente din trecut, precum și a unora de azi.

Lasă un comentariu