HRISTOS, SALVAREA NOASTRĂ

Distribuie pe:

Datu-i-a Domnul, robului său, preot protopop onorific, ILIE BUCUR -SĂRMĂȘANUL, membru de bază al Ligii Scriitorilor Români-filiala Mureș, gândul cel bun, pentru a purcede la o lungă și migăloasă lucrare. Anume, aceea de a ne învrednici să cunoaștem scânteietorul gând al Înaltpreasfinției Sale, Arhiepiscop de Alba Iulia, IRINEU, cuprins în sutele de PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE, aflați, de-acum, în cea mai recentă carte a părintelui Ilie Bucur, “HRISTOS, SALVAREA NOASTRĂ”, care să ne desfete sufletul și să ne rostuiască viața pe calea cea bună a milosteniei, a credinței și de aici mai departe a iubirii celei fără de sfârșit, pentru toți semenii noștri.

Așa se face că, odată, cândva, o șoaptă numai de el auzită l-a îndemnat pe părintele Ilie Bucur să se ostenească a citi toate scrierile Înalt PreaSfințitului Arhiepiscop de Alba Iulia, Irineu și a scoate din ele sâmburii cei care vor putea da roadă îmbelșugată de credință, de smerenie, de bună purtare în sufletul păcătosului creștin.

Dar înainte de asta, părintele Ilie Bucur a purces la a cerceta locul nașterii și al copilăriei Înaltpreasfințitului, dorind a cunoaște cine i-au fost părinți și mai apoi moșii și strămoșii săi, ce hram au avut ei, ce fapte demne de laudă au mai făcut aceștia în scurtimea vieții lor și câte altele, toate doar pentru a înțelege mai bine sufletul, viața, imboldurile, trăirile și trăinicia credinței, dragostea

de semeni, de cei mai năpăstuiți, ca și a locului de unde vine bunătatea, smerenia, evlavia, crezul celui cercetat.

Prea Cucernicul părinte Irineu se trage dintr-un neam vrednic și înlăurat cu coroana jertfei înaintemergătorilor săi BĂSEȘTI, toți patrioți și doritori, ca nimeni alții, de dreptate, cinste, adevăr, libertate, așa că neamul domniei sale este unul vechi și de vază, bine cuprins în cartea de istorie a acestui colț de lume. Ei, cei ce-și dorm somnul de veci în huma locului nașterii sale, i-au dat părintelui Irineu, moștenita și neprețuita avere strămoșească, cea care să-i poată da puterea, hotărârea, crezul de a merge mai departe și a ține mereu cu cei nevoiași, pentru a fi umărul lor de nădejde și speranță, fiindu-le candela mereu aprinsă în noaptea vremii menită a fi veghetoarea cea de conștiință a neamului acestuia.

Acesta este izvorul cel nesecat din care curg frumoasele gânduri, cugetări, cuvinte alese, pline de mare înțelepciune, îndrumătoare și povățuitoare, venite din fântâna sufletului Înaltpreasfinției Sale Irineu, pe care părintele Ilie Bucur, le-a adunat pentru noi, pentru sufletul nostru, spre a ne fi “de bună și necesară învățătură pentru viață”.

De ce s-a ostenit și învrednicit oare într-atât Prea Cucernicul părinte Irineu spre a ni le lăsa moștenire? “Din purtarea lui de grijă față de turma cea cuvântătoare, cât și pentru întărirea credinței acesteia, acum, în această lume întinată cu toate păcatele lumești”, mărturisește părintele, și asta spune tot.

În cele 566 de pagini ale cărții sunt sute de cugetări îndrumătoare pentru toate nevoile omenești, necesare în toate clipele vieții noastre celei pământești, multe pentru rugă și iertarea păcatelor, pentru evlavie și statornicie în credință, pentru îndurare și jertfelnicie, pentru corectare, pentru Slava lui Dumnezeu, pentru bunătate și iubire, pentru tot și toate. După cercetarea ei, aș crede de cuviință că această scriere ar trebui a fi un manual de bază pentru îndrumare și conduită, mai ales pentru seminarele teologice din întreaga țară, carte necesară “a forma și întări viziunea viitorilor preoți asupra misiunii pe care o au ei în această lume”.

Apoi, prin citirea ei, îl veți descoperi pe OMUL și PĂRINTELE Irineu, cel care păstorește cu atâta dragoste turma pe care Domnul i-a dat-o spre pază, păstrare și înmulțire în statornică credință, domnia sa fiind, totodată, și veghetorul întru păstrarea nealterată a datinilor, obiceiurilor și rosturilor noastre strămoșești în inima acestui bun și răbdător neam românesc.

Spre a întări spusa mea, iată doar câteva cugetări ce mi s-au părut a fi de folos domniilor voastre, spre a vă stârni interesul de a citi această minunată carte:

- “Biserica este candela mereu aprinsă și cădelnița mereu fumegândă, puse la picioarele Împăratului nostru, ele veghează ca flacăra spiritului și cea a conștiinței noastre, să nu se stingă niciodată”, “biserica este dintotdeauna a credincioșilor, ea fiind locul în care ei, păcătoșii, îndrumați de preacucernici părinți, au datoria să se lecuiască și să lecuiască spre însănătoșire această veche lume bolnavă”, “preotul este Evanghelia care trece pe cale, păstorul cel de suflete. La el gura vorbește, mâna scrie, iar fapta sa le convertește pe toate”, “cuvântul preotului zboară, faptele lui bune adună”, “preotul este sarea pământului, mana cea cerească ce hrănește sufletul”, “omul este cea mai minunată creație a lui Dumnezeu”, “preotul, sau urcă sau se pierde. În urcușul său el îi ridică și pe ceilalți credincioși ce îi are în păstorire. El nu se poate mântui singur, ci doar împreună cu ei”, “păcatul este călcarea legii, este răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu, a ordinii morale”, “Mântuitorul nostru Iisus Hristos este model perfect al milosteniei”, “Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu. Ea este, totodată, “Constituția Bisericii” pe care toți trebuie să o cunoaștem etc.

De foarte mult timp, părintele Ilie Bucur ostenește într-o grea lucrare, anume aceea de a culege ,,mierea cuvintelor” din polenul florilor înțelepciunii marilor spirite, cele după care noi ar trebui să ne înșiruim cu toții pentru a ajunge la limanul suferințelor noastre. Ziarul “Cuvântul liber” i-a înțeles zbaterea și demersul său, acordându-i spațiul necesar publicării zilnice a “picurilor de înțelepciune”, picuri care sunt, de multă vreme, leac vindecător pentru sufletele noastre.

Mai amintesc faptul că părintele Ilie Bucur a avut colaboratori de nădejde la întocmirea cărții sale, în persoana numiților: doamna prof. GEDICA, cea ai cărei părinți au fost dascălii de început ai părintelui Irineu, preoții MUREȘAN IOAN și POP VALER din Ulmeni, Maramureș, părintele Protopop de Luduș VIOREL VOȘLOBAN și atâția alții care au ținut să apară această minunată carte, a cărui frumos titlu, HRISTOS, SALVAREA NOASTRĂ, ne îndeamnă cu atât mai mult să o citim.

Fie binemeritată și binelăudată osteneala părintelui Ilie Bucur, precum și rodul lucrării sale, făcut în folosul nostru, al tuturor.

Lasă un comentariu