IERARHUL ROMÂN PETRU MOVILĂ - MITROPOLIT AL KIEVULUI

Distribuie pe:

În curgerea veacurilor, din rândurile credincioșilor noștri s-au ridicat slujitori vrednici, care au strălucit pe diferite scaune vlădicești, slujind cu râvnă Biserica și Patria. Dar poporul nostru a dat oameni de seamă care au stat și în slujba unor Biserici Ortodoxe surori, din alte țări, ajutând, prin munca și vrednicia lor, la propășirea acestora. Între ei, la loc de frunte se numără Petru Movilă, mitropolitul Kievului.

În primul rând, referitor la copilăria și tinerețea lui Petru Movilă, putem spune că el s-a născut la Suceava, la 21 decembrie 1596, ca fiu al lui Simion Movilă, domn pentru scurtă vreme în Țara Românească și în Moldova, și al soției sale Melania-Marghita. Un frate al tatălui său, Ieremia, a fost domn în Moldova, un altul, Gheorghe, a fost mitropolit al Moldovei. Dintre frații lui Petru, trei au ajuns domni în Țara Românească sau în Moldova. Întreaga familie a Movileștilor ctitorise mănăstirea Sucevița.

La vârsta de 4 ani, copilul Petru a trebuit să pribegească în Polonia, din pricina ocupării Moldovei de către Mihai Viteazul. Câțiva ani mai târziu, a părăsit Moldova pentru totdeauna, așezându-se în Polonia. Tânărul fiu de domn și-a continuat învățătura - pe care o începuse în casa părintească - la școala (sau colegiul) Frăției Ortodoxe din orașul Lvov. Aici a studiat limbile slavă, greacă și latină, pe lângă gramatică, poetică, retorică, dialectică și teologie.

Dumnezeu a îndreptat pașii tânărului fecior de domn spre cunoscuta mănăstire Pecerska (Lavra Peșterilor) din Kiev, mai ales la hramul acesteia, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Sub înrâurirea starețului mănăstirii și a mitropolitului de atunci al Kievului, dar și datorită înclinărilor sale firești, s-a hotărât să se călugărească. După ce s-a pregătit duhovnicește la moșia sa, Rubiejovka, unde a zidit și o biserică cu hramul Sf. Ioan cel Nou, în anul 1627 a fost tuns în monahism la Kiev. A ajuns tot atunci egumen al mănăstirii Pecerska, fiind hirotesit arhimandrit în luna decembrie din același an.

Trebuie spus că în acele vremuri, întreagă Ucraina și Kievul erau sub dominația regatului polon catolic. Se înțelege că Biserica Ortodoxă ucraineană, aflată sub stăpânire polonă, era în grea strâmtorare. Propaganda catolică era în plină desfășurare în aceste părți, mai ales că în anul 1596 o parte din clerul și credincioșii ortodocși îmbrățișaseră unirea cu Roma, semnând un act de unire la Brest-Litovsk în Polonia. La începutul secolului al XVII-lea trecuseră la uniație numeroși episcopi și mulți nobili, ca să poată face parte și pe viitor din seimul Poloniei. Poporul a rămas însă statornic în credința strămoșească.

În astfel de împrejurări vitrege a ajuns Petru Movilă - la vârsta de 31 de ani - stareț al Lavrei Pecerska din Kiev. De îndată a început o luptă aprigă pentru apărarea și afirmarea Ortodoxiei în Ucraina, adică în regatul polon.

În anul 1631 a avut loc alegerea de rege în Polonia. Cu acest prilej, arhimandritul Petru Movilă a strâns în jurul său pe mai mulți nobili poloni ortodocși și protestanți care au ales pe regele Vladislav. În felul acesta, a silit pe noul rege să întoarcă unele din libertățile și drepturile răpite ortodocșilor. Printre altele, au fost câștigate: libertatea de cult a Ortodoxiei în toată Polonia, dreptul pentru ortodocși de a avea biserici, spitale, tipografii și dreptul de a înființa altele, restituirea către ortodocși a tuturor bisericilor din Kiev și a câtorva episcopii luate de uniți.

Este extrem de interesantă activitatea lui Petru Movilă ca Mitropolit al Kievului. Aceste mari biruințe ale Ortodoxiei din regatul feudal polon, dobândite prin iscusința lui Petru Movilă, au dus la alegerea sa ca «arhiepiscop și mitropolit al Kievului, al Galiției și al întregii Rusii» în anul 1633. Alegerea a fost întărită întâi de regele Vladislav și recunoscută apoi de patriarhul Chiril Lucaris. A fost hirotonit arhiereu în aprilie 1633, în biserica ortodoxă din Lvov, ctitoria familiei Movileștilor și, instalat la Kiev, în iulie 1633.

Pentru viața sa deosebită și pentru minunatele sale fapte și multiplele realizări pe diverse planuri din timpul vieții pământești, Biserica Ortodoxă Română l-a trecut în rândul sfinților, cinstindu-l ca sfânt, astfel Sfântul Mitropolit Petru Movilă este prăznuit în fiecare an, la data de 22 decembrie.

 

Lasă un comentariu