PESTE 3.000 DE CETĂȚENI STRĂINI LOCUIESC LEGAL ÎN JUDEȚUL MUREȘ

Distribuie pe:

Pe parcursul acestui an, angajatorii din județul nostru au depus 203 cereri de obținere a avizelor în vederea încadrării de forță de muncă străină, pentru lucrători permanenți, provenind din: Vietnam (70 de cereri ), India (42), Turcia (32), Mexic (16), Nepal (12), China (12), Egipt (6), Republica Moldova (4), dar și din state precum SUA, Coreea de Sud, Filipine, Israel și Nigeria. Dintre acestea, 5 cereri au fost respinse, neîndeplinind condițiile legale.

Principalele domenii pentru care au fost depuse cererile sunt: construcții, industria textilă și alimentară, comerț.

Serviciul pentru Imigrări al județului Mureș gestionează, la ora actuală, problematica a 3.043 de cetățeni străini aflați în evidențele active, proveniți din peste 90 de state, care locuiesc legal pe raza județului nostru și au obținut documente de rezidență. Dintre aceștia, 2.102 (70%) sunt din state UE/SEE (Spațiul Economic European).

Cetățenii europeni care locuiesc pe raza județului Mureș provin din 25 de state, principalele dintre acestea fiind: Italia, Germania, Ungaria, Olanda, Suedia, Marea Britanie, Austria, Franța, Spania, Finlanda.

Cetățenii din afara Uniunii Europene, aflați în evid ențele Serviciului pentru Imigrări, sunt în număr de 941 și provin din 67 de state, în principal, din: Republica Moldova, Vietnam, Turcia, SUA, China și Ucraina. Majoritatea acestora (802) beneficiază de prelungirea dreptului de ședere temporară, obținând permise de ședere, cu preponderență pentru: reîntregirea familiei, angajare în muncă și studii. În număr mai mic, pe raza județului figurează și cetățeni străini, beneficiari ai dreptului de ședere temporară, în scopuri precum: derularea de activități comerciale, religioase, de cercetare științifică.

Pe parcursul anului, au fost depistate 23 de persoane aflate în situații ilegale (ședere ilegală sau activități lucrative fără forme legale), provenite din state precum: Albania, Canada, China, Gambia, Israel, Liban, Moldova, Muntenegru, Nigeria, Sri Lanka, SUA, Turcia, Uzbekistan și Zimbabwe.

Față de aceștia, au fost dispuse măsuri legale, în raport de fiecare caz în parte, inclusiv escortarea, în termen de 24 de ore, direct la frontiera de stat a României (4 cazuri).

Au fost aplicate 164 de sancțiuni contravenționale, din care amenzi - în valoare de 21.500 de lei. Au fost sancționați 153 de cetățeni străini - pentru încălcarea unor obligații impuse de regimul juridic care le guvernează șederea pe teritoriul României, și 11 angajatori - pentru nerespectarea normelor legale privind cadrul și condițiile angajării de forță de muncă străină.

Potrivit datelor furnizate de Serviciul pentru Imigrări al Județului Mureș, la ședința Colegiului Prefectural de la finele lunii octombrie, anual, prezența cetățenilor străini în județul nostru înregistrează ușoare creșteri. Față de anul 2017, numărul lor s-a mărit cu peste 500.

Aproximativ 40.000 de cetățeni străini muncesc oficial în România, cei mai mulți provenind din Turcia, Vietnam, Italia, Republica Moldova sau China. Cifra s-a dublat în ultimii șapte ani, conform wall-street.ro.

Lasă un comentariu