POSTUL - HRANĂ SUFLETEASCĂ ȘI... TRUPEASCĂ

Distribuie pe:

“Postul” - Postirea este o operă prea minunată și prea frumoasă: “Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați, acesta-i începutul postului”. Acțiunea lui însă este “și Eu vă voi odihni pe voi”. Filosofia postului este: “Luați jugul Meu peste voi”, psihologia postului, și “învățați de la Mine”. Plinirea postului este “și veți afla odihnă sufletelor voastre”. Caracterizarea generală a postului este: “Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară”.

Studii Teologice nr: 3-4 / 1951

***

“Postul” trebuie să-ți ajute mai întâi de toate să ieși de sub stăpânirea poftelor trupești, să sfărâmi puterea și stăpânirea lor, să dai slobozenie și îndemnare ochiului sufletesc de a cerceta toată viața ta, de a afla cât mai bine rănile conștiinței tale, a descoperi patima de căpetenie care te roade, a te îndemna să cauți cu toată inima lecuirea ei, a hotărî o dată pentru totdeauna să începi o viață bună. Dacă asta nu se dobândește, înseamnă că postul nu ți-a adus folos trebuitor, și trebuie deci să-l intensifici sau să-l îndrepți”.

“Dacă ai constatat că nu te-ai apropiat cu Duhul de Mântuitorul tău, că nu te-ai săturat de foamea duhovnicească de la masa dumnezeiască a Trupului și Sângelui Lui, că n-ai auzit încă înăuntrul tău glasul dragostei Lui, că te cheamă la unirea cu El, atunci trebuie să cauți mai intens în tine, de felul cum ești și cum postești”.

Episcopul Nicodim (1956 -), episcop de Edineț și Briceni

***

“Sosit-a iarăși Postul Crăciunului, un adevărat stadion al înfrânării, un minunat prilej de răstignire duhovnicească. Acum e “vremea potrivită” să ne aducem aminte de valoarea sufletului nostru și să ne îngrijim de mântuirea lui. Acum e “vremea potrivită” să intrăm prin “ușile pocăinței” deschise de Postul Nașterii Domnului și să facem investiții în “banca eternității”. Acest lucru se poate realiza prin iertare, post, milostenie, rugăciune, metanii și citirea Psaltirii. Acum, în perioada Postului Crăciunului, creștinii trebuie să-și investească viața în ridicarea celor căzuți, în vizitarea celor obosiți și descurajați, în hrănirea celor flămânzi, în îmbrăcarea celor goi, să devenim investitori înțelepți, așa cum dorește Dumnezeu să fim. Să ne fie limpede că orice am investi sub îndrumarea lui Hristos și a Împărăției Sale nu se va pierde niciodată. O astfel de investiție va fi răsplătită pururea, dincolo de timp și spațiu. Aceasta înseamnă să te îmbogățești în Dumnezeu (Luca - cap. 12, vers. 21).

Dr. Pop Irineu (1953-), Arhiepiscop de Alba Iulia, scriitor și gânditor ortodox

***

“De veți ierta oamenilor greșelile lor, ierta-va și vouă Tatăl vostru Cel ceresc; Iar de nu veți ierta oamenilor greșalele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșalele voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fațarnicii; că ei își smolesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă grăiesc vouă: Și-au luat plata lor. Tu, însă, când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatăl tău, Care este în ascuns, îți va răsplăti ție. Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură”. “Căci acolo unde este comoara ta , acolo va fi și inima ta”.

Sfânta Scriptură a Noului Testament, Evanghelia după Matei, cap. 6, vers. 14-21

 

P.S. “Post cu folos și... binecuvântat!”

Lasă un comentariu