“ROMÂNIA NU ÎMPĂRTĂȘEȘTE OPINIILE CONFORM CĂRORA NATO ESTE ÎN CRIZĂ”

Distribuie pe:

Ministrul Bogdan Aurescu a afirmat, miercuri, la lucrările reuniunii miniștrilor de externe din statele membre NATO de la Bruxelles, că România nu împărtășește opiniile conform cărora Alianța este în criză, informează MAE.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), șeful diplomației române a precizat că “România nu împărtășește opiniile conform cărora Alianța este în criză și a subliniat că procesul de adaptare a NATO trebuie să continue”.

“Orice proces de reflecție pe tema viitorului Alianței trebuie, în viziunea României, să poată identifica eventualele probleme interne și provocările externe ale NATO, să faciliteze procesul de adaptare a Alianței și să înlăture orice percepții - care sunt oricum eronate - cum că Alianța ar fi în criză. Un astfel de process ar putea conduce, în opinia ministrului român de externe, la modernizarea conceptului strategic al NATO”, se arată în comunicat.

Bogdan Aurescu a subliniat importanța deosebită a unității și solidarității statelor aliate, în perspectiva reuniunii la cel mai înalt nivel de la Londra, subliniind importanța unui mesaj puternic de susținere a Articolului 5 al Tratatului de la Washington. A prezentat contribuțiile concrete ale României în acest sens, materializate atât în asigurarea resurselor necesare pentru modernizarea forțelor armate naționale, cât și în contribuțiile semnificative la operațiile și misiunile aliate.

El a evidențiat necesitatea continuării progreselor concrete în implementarea deciziilor adoptate, inclusiv cele vizând flancul estic al Alianței în ansamblul său. În acest context, a subliniat importanța implementării depline a deciziilor referitoare la regiunea Mării Negre și a asigurării unor contribuții sporite din partea aliaților, în vederea consolidării posturii aliate de descurajare și apărare în această regiune, în plan terestru, maritim și aerian.

Ministrul Bogdan Aurescu a punctat importanța dezvoltării, în continuare, a dialogului și cooperării practice cu Georgia, Ucraina și Republica Moldova, pentru creșterea rezilienței acestora în fața provocărilor interne și externe. De asemenea, a subliniat importanța sinergiei și complementarității depline între NATO și UE în domeniul securității și apărării, element foarte important în menținerea unității transatlantice, menționează MAE.

În cadrul dineului de lucru a avut loc un schimb de opinii cu privire la contextul global de securitate și implicațiile acestuia pentru Alianță, pentru un răspuns eficient la provocările actuale și viitoare. Miniștrii au discutat despre modalitățile de abordare coordonată a unor teme de interes strategic: Rusia, China și controlul armamentelor.

În intervenția sa, ministrul român de externe a exprimat convingerea că multiplicarea provocărilor și amenințărilor la nivel global fac cu atât mai necesară menținerea unei abordări unitare din partea statelor aliate, atât în cadrul NATO, cât și în alte formate la care participă acestea. Aurescu s-a referit la importanța păstrării abordării actuale cu privire la Rusia, subliniind că o schimbare a acestei abordări nu poate avea loc decât în condițiile revenirii la respectarea de către partea rusă a dreptului internațional și a angajamentelor asumate. El a precizat că principiile și valorile euroatlantice trebuie să rămână reperele în interacțiunea NATO cu alți actori internaționali.

În acest context, Aurescu a evidențiat necesitatea păstrării și consolidării actualelor aranjamente în domeniul controlului armamentelor.

În egală măsură, ministrul Aurescu a prezentat evoluțiile recente din Republica Moldova și a subliniat că orice evoluție spre soluționarea conflictului transnistrean trebuie să aibă loc cu respectarea frontierelor internațional recunoscute ale Republicii Moldova și fără afectarea vectorului său european de politică externă.

Reuniunea a reprezentat un moment important în pregătirea Reuniunii șefilor de stat și de guvern aliați de la Londra, din 3-4 decembrie. Programul a inclus două sesiuni de lucru în format aliat: o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic și un dineu de lucru.

Miniștrii au adoptat o serie de decizii referitoare la recunoașterea spațiului cosmic, ca domeniu operațional al Alianței, la consolidarea rolului NATO în domeniul securității energetice și la continuarea participării aliate la eforturile internaționale privind combaterea terorismului.

În același timp, au fost evaluate progresele înregistrate în implementarea măsurilor referitoare la Marea Neagră, decise la reuniunea ministerială de externe de la Washington, din 3-4 aprilie. De asemenea, a avut loc o discuție cuprinzătoare despre situația de securitate în regiunile Mării Baltice, Mării Negre, Mării Mediterane și Atlanticului de Nord și deciziile adoptate de NATO pentru a răspunde riscurilor și provocărilor care afectează aceste regiuni, mai informează MAE.

Lasă un comentariu