LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE “GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU-MUREȘ - NOI PROGRAME DE STUDII

Distribuie pe:

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu-Mureș a demarat activitățile de organizare internă pentru înființarea, în anul universitar 2020/2021, a 20 de noi programe de studii. Acest proiect de modernizare a învățământului și de adaptare a acestuia la piața muncii reprezintă una dintre prioritățile strategice asumate de universitate în urma fuziunii dintre cele două universități târgumureșene (UMF și UPM) realizată în anul 2018.

Cu acest prilej, prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul Universității, declara:

“Derularea acestor noi programe în viitorul an universitar este condiționată de obținerea autorizărilor necesare, motiv pentru care Universitatea a început un amplu program de identificare și formare a resurselor umane, de dotare tehnică și de stabilire de relații de colaborare cu instituții și companii de prestigiu din țară și din străinătate pentru buna organizare a acestora”.

Programele în pregătire sunt: Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației - programe de licență: Sisteme de producție digitală, Energetică și Tehnologii informatice, Informatică (în limba maghiară); programe de masterat: Inteligență artificială, Bioinformatică; Facultatea de Științe și Litere “Petru Maior” - programe de licență: Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană, italiană), Comunicare și media emergente; programe de masterat: Istorie și turism cultural, Traduceri multimodale, Scriere și compoziție digitală; Facultatea de Economie și Drept - programe de licență: Management - ID (învățământ la distanță, on-line), Contabilitate și Informatică de gestiune - ID, Drept - ID, Digital business & Data science; programe de masterat: Poliție locală și siguranță publică, E-business management & Marketing, Servicii și Tehnologii financiare; Facultatea de Farmacie - programe de licență: Chimie aplicată - chimie medicală, Chimie aplicată - chimie farmaceutică, Chimie aplicată - Tehnologie chimică, informează Compartimentul Relații Publice UMFST.

Lasă un comentariu