FONDURILE REGIO VOR ASIGURA EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PENTRU 58 CLĂDIRI PUBLICE DIN REGIUNEA CENTRU

Programul REGIO asigură gestionarea inteligentă a energiei, în vederea creșterii gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, mai precis în toate clădirile publice aflate în administrarea autorităților publice centrale și locale. Prin Axa Prioritară 3 a Programului Operațional Regional 2014-2020 se finanțează 58 de entități publice din Regiunea Centru, pentru îmbunătățirea eficienței energetice a multor clădiri, printre care școli, spitale, sedii de instituții, case de cultură și altele. Astfel, se estimează reducerea consumurilor de energie primară, precum și nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră, concomitent cu creșterea ponderii energiei produse din surse regenerabile.

Practic, sunt eligibile pentru finanțare toate tipurile de clădiri publice deținute și ocupate de autoritățile și instituțiile centrale și locale, inclusiv spațiile anexe acestora. Între aceste clădiri se numără: spitalele, clădiri de învățământ, clădirile administrative, policlinicile, sediile unor asociații de interes local, penitenciare, unități ale Ministerului de Interne și altele.

Valoarea totală a celor 58 de contracte de finanțare semnate în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu este de peste 340 milioane lei, adică mai mult de 73 milioane euro, din care valoarea fondurilor europene atrase este de peste 62 milioane euro. În Regiunea Centru, 35 dintre proiectele contractate pe Prioritatea 3.1B a Programului REGIO sunt destinate îmbunătățirii condițiilor de microclimat în unitățile de învățământ, iar 14 sunt pentru creșterea eficienței energetice în domeniul medical.

În principal, lucrările care sunt prevăzute în propunerile de investiții includ toată gama de intervenții pentru reabilitare termică și modernizarea rețelelor de utilități. Prin aceste proiecte este prevăzută realizarea lucrărilor de reabilitare și izolare termică a fațadelor de clădiri, prin termoizolare, inclusiv izolarea termică a planșeelor sau subsolurilor. Toate cererile de finanțare au în vedere reabilitarea completă a sistemelor de încălzire, cu înlocuirea tuturor elementelor și corpurilor de încălzire, cu altele moderne, concomitent , în cele mai multe cazuri, cu instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei. Concret, în urma acestor lucrări, toți beneficiarii estimează scăderea cu minim 40% a nivelurilor anuale pentru emisiilor de gaze cu efect de seră (în echivalent tone de CO2), cât și a consumurilor anuale de energie primară. Tot mai mult se pune problema utilizării eficiente a energiei produse din surse regenerabile, în foarte mare măsură prin instalarea unor surse alternative fotovoltaice.

”Aproape 90 de unități ale administrației publice locale sau unități descentralizate ale administrației centrale din Regiunea Centru au depus proiecte pe această prioritate de investiții a Programului REGIO, prin care se asigură eficientizarea energetică în clădirile publice. S-au contractat fonduri în cuantum de peste 120% față de sumele alocate, aspect care dovedește faptul că edilii investesc pentru dezvoltare. În realitate, o mare parte din cheltuielile publice ale fiecărei localități sunt alocate pe energie, de aceea orice reducere și eficientizare a consumurilor nu poate fi decât benefică. În acest moment, lucrăm la contractarea proiectelor destinate îmbunătățirii condițiilor de iluminat public, cu elemente eficiente energetic, dar mai avem și alte 17 proiecte contractate pentru îmbunătățirea energetică a clădirilor de locuit. Acesta este rolul resurselor publice europene: să sprijine autoritățile ca să modernizeze condițiile de trai ale cetățenilor”, a spus domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

În județul Mureș vor fi reabilitate și eficientizate energetic 7 clădiri publice, prin tot atâtea proiecte, a căror valoare totală este de 17,7 milioane lei.

 

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622, Fax: 0258 - 818613

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro

 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro  I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

 

https://www.cuvantul-liber.ro//uploads/pdf/28112.pdf

 

Lasă un comentariu