395 DE FIRME PRIVATE ȘI INCUBATOARE DE AFACERI DIN REGIUNEA CENTRU SE DEZVOLTĂ CU AJUTORUL FONDURILOR NERAMBURSABILE

Distribuie pe:

*Mediul de afaceri local și regional este susținut prin Axa prioritară 2 a Programului Operațional Regional 2014-2020

Valoarea totală a contractelor de finanțare semnate până în prezent este de 1,08 miliarde lei, prin care cele 395 de firme și incubatoare de afaceri au solicitat 624,038 milioane lei finanțare nerambursabilă. Prin aceste contracte, pe lângă păstrarea locurilor de muncă deja create, se vor crea alte circa 1.500 de noi locuri de muncă. Aceste fonduri s-au alocat din Axa 2 a Programului Operațional Regional 2014-2020 ce vizează finanțarea proiectelor de dezvoltare prin extindere și retehnologizare a mediului privat, dar și pentru construirea de incubatoare de afaceri în cele 6 județe: Alba, Covasna, Brașov, Harghita, Mureș, Sibiu.

La nivel regional avem 249 de contracte de finanțare ale microîntreprinderilor, finanțate prin prioritatea de investiții 2.1A a POR ce au o valoare totală de 245,67 milioane euro, din care 162,49 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă alocată. Prin prioritatea de investiții 2.1B prin care se finanțează construirea de noi incubatoare de afaceri, sunt contractate 7 proiecte la nivel regional, cu o valoare totală de 89, 34 milioane lei, din care 47,48 milioane lei finanțarea nerambursabilă alocată. Prin prioritatea de investiții 2.2 a POR, ce alocă finanțare pentru firmele ce au până la 250 de angajați, sunt semnate 139 de contracte la nivel regional cu o valoare totală de 749,85 milioane lei, din care 414,06 milioane lei reprezintă fondurile nerambursabile alocate.

Pe lângă acestea, încă 619 firme private au depus cereri de finanțare pentru dezvoltare și crearea de noi locuri de muncă, la sediul ADR Centru, solicitând peste 470 milioane lei fonduri nerambursabile. Apelul doi pe care au depus cereri de finanțare aceste 619 microîntreprinderi, a fost lansat în iunie 2019 și s-a încheiat în 8 noiembrie 2019, iar bugetul disponibil la nivelul Regiunii Centru a fost de 14,47 milioane euro, respectiv peste 68 milioane lei, cu 400 milioane lei mai mic decât suma totală solicitată spre finanțare din partea mediului privat.

Este una dintre axele de finanțare cu cea mai bună dinamică de implementare și absorbție, iar susținerea firmelor private va rămâne o prioritate de finanțare și în perioada 2021-2027. O parte din contractele de finanțare semnate s-au și finalizat, iar celelalte sunt într-un stadiu avansat de implementare. Pentru cererile depuse din vara acestui an, echipa ADR Centru a început deja evaluarea proiectelor și estimăm că la începutul anului 2020 vom începe să semnăm contractele de finanțare.

Aceste proiecte se vor finanța prin prioritatea 2.1A, dar unele societăți comerciale așteaptă relansarea priorității 2.2 a POR 2014-2020, pentru care am solicitat redeschiderea, însă Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației va lua decizia finală, în calitate de Autoritate de Management” a declarat Simion Crețu director general ADR Centru.

Dintre toate contractele semnate la nivel regional, un număr de 74 sunt finanțate în județul MUREȘ, pentru dezvoltarea firmelor private și construirea de incubatoare de afaceri. Un număr de 42 de microîntreprinderi sunt finanțate prin prioritatea de investiții 2.1A cu o valoare totală de 42,53 milioane lei, din care 27,44 milioane lei reprezintă finanțarenerambursabilă. Trei incubatoare de afaceri se vor construi în județ cu o valoare totală de 44,97 milioane lei, din care 22,97 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată. Prin prioritatea de investiții 2.2 se finanțează la nivel județeanun număr de 29 firme private, ce au proiecte în valoare totală de 160,13 milioane lei, din care 88,06 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Lista contractelor semnate se poate consulta aici: http://regio-adrcentru.ro/lista-nominala-por-2014-2020/.

 

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622, Fax: 0258 - 818613

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro

 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Lasă un comentariu