SF. ȘTEFAN... PRIMUL MARTIR CREȘTIN

Distribuie pe:

* “Iar Ștefan, fiind plin de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu.

Și a zis: “Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul Omului, stând de-a dreapta lui Dumnezeu!”

Iar ei, strigând cu glas mare, și-au astupat urechile și au năvălit asupra lui.

Și scoțându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre. Iar martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul.

Și îl băteau cu pietre pe Ștafan, care se ruga și zicea: “Doamne Iisuse, primește Duhul Meu!”

Și îngenunchind a strigat cu glas mare: “Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Și zicând acestea a murit”.

Faptele Apostolilor, cap. 7, vers. 55-60

“A treia zi de Crăciun”

***

* “Sfântul Ștefan” sau Stephanus (1-35 d.Hr.), după Noul Testament a fost diacon iudeu (evreu) din Ierusalim. El a fost unul din cei șapte bărbați plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, aleși de către apostoli pentru a îndeplini calitatea de diaconi. ȘTEFAN a fost unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos, care l-a urmat pretutindeni și care a asistat direct la faptele Lui. Fiind ales să îi conducă pe diaconi, Sfântul Ștefan a fost numit Arhidiacon. În Biserica primară, rolul diaconului era mult mai important decât astăzi; Această misiune a diaconatului a intrat rapid în atenția fariseilor, care erau nemulțumiți de faptul că el predica public învățăturile lui Iisus. A fost prins și dus în fața sinedriului, pentru a fi acuzat de blasfemie împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. A fost condamnat la moarte prin lapidare (ucidere cu pietre). După pronunțarea sentinței a fost dus în afara cetății, unde a fost omorât cu pietre, devenind primul creștin martir. Înaintea morții a avut o premoniție: “Iată văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu (Fapte 7, 51-51). Mormântul Sf. Ștefan a fost descoperit în anul 415. Din anul 560 osemintele sale s-ar afla împreună cu osemintele arhidiaconului roman Laurentius (d. 258) în cripta Bisericii “San Lorenzo fuori le Mura” din Roma.

***

* “Este ultima sărbătoare din anul binecuvântat de Dumnezeu 2019. Peste câteva zile, intrăm în noul an 2020. Să ne rugăm Atotputernicului Dumnezeu să ne învrednicească de mai multă liniște și pace, de bună înțelegere în casele noastre, în țara noastră și în lumea întreagă. Pentru că noi sântem ardeleni, și pentru că valuri de nori tulburi se răsucesc asupra noastră, să-L rugăm pe Dumnezeu, Atotînțeleptul, să ne dea puterea trezirii la realitate, până nu este prea târziu, iar aceia pe care i-am trimis să ne reprezinte în Parlamentul României să se trezească din somnul letargic în care se află, fiindcă așa cum spune un cântec folk”: “Mulți nebuni ne conduc în țara aceasta”. “Sfinte Martire Ștefane, roagă-te pentru noi păcătoșii”. Amin!

P.S. “La mulți și fericiți ani “ acelora care poartă numele primului martir al Bisericii creștine, Ștefan, cu toate diminutivele ce derivă din el.

 

Lasă un comentariu